„World Firefighters Games se konají každý rok na jiném kontinentu,“ uvedl profesionální hasič, který je členem hasičského sboru při podniku Deza ve Valašském Meziříčí. Na tyto vrcholné světové závody je třeba se nominovat, nejlépe přes národní šampionát v hasičských disciplínách TFA.

„To je zkratka od anglického Toughest Firefighter Alive, tedy nejtvrdší hasič přežije. Patří tam disciplíny, které imitují skutečný zásah profesionálních hasičů,“ vysvětlil Aleš Navrátil, který patřil mezi šestadvacet reprezentačních hasičů z České republiky.

Olšovecký hasič obsadil mezi třemi stovkami startujících z celého světa v TFA 17. místo. Požárníci si ale z programu World Firefighters Games mohli vybrat hned ze sedmdesáti disciplín. Kromě ryze hasičských, kam patří třeba výše zmíněný TFA, se závodilo i v běžných sportech od atletiky až po karate. Aleš Navrátil si tak mohl spravit chuť.

„Já jsem byl vybrán mimo jiné na in-line,“ říká. A dařilo se mu. Na tratích 500 a 1000 metrů byl druhý, v závodě na dva kilometry pak vybojoval bronz.

Obyčejné občany, kteří se musí občas v nouzi na pomoc hasičů obrátit, může potěšit jedno. V součtu časů v TFA obsadili čeští hasiči i zásluhou olšoveckého profesionála první příčku mezi výběry z celého světa. Příští rok se světové hry odehrají v New Yorku a Aleš doufá, že se na ně opět nominuje. „Pro hasiče je to podobný vrchol jako pro sportovce olympijské hry,“ uzavřel. (tg)