Její zahájení bývá 1. září provedením registrace, vyhlášením podmínek a upřesněním pravidel na příští, začínající rok.

Okresní, obvodová (krajská) kola probíhají zpravidla v měsících květnu a červnu, v jehož závěru se koná mládežnické mistrovství České republiky.

O své celoroční činnosti vedou soutěžící kolektivy kroniky, do kterých zaznamenávají svou celoroční činnost. Každý ročník bývá zahajován závodem požárnické všestrannosti (ZPV), ve kterém čtyřčlenné hlídky absolvují: střelbu ze vzduchovky, základy topografie, vázání uzlů, základy první pomoci, překonání přírodní překážky pomocí vodorovného lana a požárnickou disciplínu - určení (popis) technických prostředků včetně hasicích přístrojů.

V jarní části pak desetičlenné kolektivy absolvují: požární útok s vodou, štafetu na 4x60 metrů s překážkami, štafetu požárních dvojic a dvě disciplíny - požární útok a štafetu dle pravidel CTIF, což je celosvětová organizace Mezinárodní, technický výbor pro prevenci a hašení požárů.

Právě tato jarní soutěž se uskutečnila v Hranicích ve fotbalovém areálu SK Hranice. Již v pátek se do prostoru za plaveckým bazénem sjížděly jednotlivé kolektivy, aby si zde postavily zázemí pro následující soutěžní dny.

Do zápolení se zapojilo sedmnáct kolektivů mladších (děti do 11 let) a šestadvacet kolektivů starších (děti 11 - 15 let). Své síly přijelo změřit i osm kolektivů dorostu a jednadvacet jednotlivců.

Výsledky

Kategorie mladší: 1. SDH Henčlov, 2. SDH Soběchleby, 3.SDH Staměřice.

Kategorie starší: 1. SDH Milotice, 2. SDH Paršovice, 3. SDH Hustopeče.

Dorostenci: 1. Troubky, 2. Velká, 3. Henčlov.

V soutěži jednotlivců byla v dorostenecké kategorii nejlepší a na první příčce se umístila Lucie Albingiová, druhá skončila Veronika Kužilková a třetí Lucie Obrtelová.

Mezi chlapci byl nejúspěšnější Tomáš Přikryl před Lukášem Kolečářem a Jiřím Holečkem.

(ah)