Soutěžilo se v celkem pěti základních disciplínách, a to ve štafetě CTIF, požárním útoku dvojic, štafetě požárních dvojic, štafetě 4x60 metrů a v klasickém požárním útoku.

Právě ten je považován za královskou disciplínu požárního sportu. Projeví se při něm totiž schopnost týmové spolupráce. Pro děti je hra Plamen velkým přínosem, protože se při ní musí zabývat různými okruhy vědomostí, jako jsou například zdravověda nebo topografie.