Volejbal

V roce 1895 ředitel americké holyokské koleje W. G. Morgen vytvořil hru, která měla být méně náročná než tehdy hraný basketbal.

Tělocvičnu předělil tenisovou sítí, okraje zvedl do výše 190 centimetrů a devět hráčů na každé straně dopravovalo míč do pole soupeře odrážením rukama, aniž by ve vlastním poli dopadl na zem.

Už o rok později dostala hra na návrh novináře A. T. Halsteta název volley-ball (odbíjená letícího míče). V roce 1923 navštívil Přerov profesor Pípal a na přerovském gymnáziu získal studenty k této hře. Po seznámení s pravidly jim věnoval síť a volejbalový míč.

Na stadioně SK Přerov k prvním hráčům patřili Ladislav Čermák, Miloš Slováček, Josef Böhm, Zdeněk Sedlář, Adolf Svozil a Rostislav Vaněk.

To se hrálo již o šesti hráčích a v následujícím roce na mistrovství Moravy v Kroměříži skončilo družstvo Přerova na pěkném třetím místě.

Odbíjená se v SK dlouho neudržela. Hřiště bylo daleko od středu města a tak přešli všichni hráči do přerovského Sokola, kde našli dobré podmínky na nově zbudovaném sokolském cvičišti.

Velkým propagátorem odbíjené byl sokolský cvičitel Jiří Bužek.

Šerm

Pěstoval se v Přerově zásluhou Václava Černého již v roce 1900. Nadšený propagátor, organizátor a učitel šermu získal mezi studenty několik zájemců.

V roce 1908 přešel klub pod SK Přerov a ještě před 1. světovou válkou (v roce 1912 na velkém šermířském turnaji vynikli Březina, Rakovčík a Slováček) dosáhl pěkných výsledků zvláště Hubert Sekera.

Po válce obnovil šermířskou tradici až kolem roku 1930 Adolf Hlobil, zúčastnil se olympiády v Amsterodamu (1928) a ještě ve svých padesáti letech získal na mezinárodních závodech v Praze mezi 120 šermíři páté místo.

Dalším obětavým funkcionářem byl František Slouka, ale malá členská základna a finanční náročnost ovlivnily zánik oddílu v roce 1938.

František Rašťák