Jejich snahy se již po několikáté v řadě rozhodlo ocenit město Hranice v anketě Sportovec roku 2016.

Nominace mohou sportovní oddíly a kluby podávat až do 25. února 2017, v každé kategorii pak hranická sportovní družstva mají možnost navrhnout dva zástupce.

Kritéria, podle nichž se nejlepší sportovci za uplynulý rok vybírají, naleznou kluby na internetových stránkách města Hranice www.mesto-hranice.cz.

Nominování sportovci musí být členy sportovního oddílu, jež působí na katastru města Hranic. Zároveň reprezentují klub ve sportovních kláních.

Výjimku tvoří pouze kategorie odchovanců, kde se jedná o sportovce, kteří dříve byli členy hranických sportovních družstev a nyní se prosazují v oddílech mimo Hranice.

Podle kritérií ankety to znamená, že dosáhli minimálně na titul mistra republiky v kategorii dospělých, získali medaili z mistrovství republiky nebo jsou členy reprezentace a zároveň za ni startovali.

Olympijské a neolympijské sporty

Samostatně jsou pak hodnoceny olympijské a neolympijské sporty. První jmenovaná kategorie zahrnuje jednotlivce i družstva, rozdělené do skupin podle věku, spolu s handicapovanými sportovci, u nichž není stanoveno žádné věkové členění.

Pořadatelé pak dělí sportovce dle věku do tří kategorií – do 15 let, od 16 do 19 let a starší než 20 let.

Novinkou letošního Sportovce roku 2016 je vymezení neolympijských sportů na družstva a jednotlivce, v obou případech však bez věkového omezení.

Nominace podané zástupci klubů musí být odevzdány na stanoveném formuláři.

Ten naleznou oddíly na webu města Hranice nebo jej obdrží na podatelně Městského úřadu (MÚ) ve dvoraně zámku či na odboru školství a sociálních věcí.

Vyplněné formuláře s nominovanými jmény pak zástupci klubů mohou odevzdat přímo na podatelně MÚ. Další možností je zaslání listin poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

Pořadatelé ankety zároveň upozorňují, že nesprávně vyplněné a neoficiální formuláře nebudou přijímány, stejně jako formuláře obdržené po uzávěrce 25. února 2017.

Loni vyhrála triatlonistka

Hranické sportovní kluby pak mohou navrhnout i ocenění pro zasloužilé sportovní seniory, trenéry a funkcionáře, kteří přispěli více než dvacetiletou praxí k rozvoji místního sportu.

Ocenění se v tomto případě podává volnou formou včetně písemného souhlasu nominované osoby. Organizátoři pak požadují po osobě, která návrh podává i uvedení jejího jména, příjmení, adresy a telefonního kontaktu.

Následně komise ustanovená pro výběr Sportovce roku 2016 vyhodnotí obdržené nominace. Vyhlásí je pak v průběhu dubna na slavnostním vyhlášení ve dvoraně zámku.

Loňský ročník ankety ovládla triatlonistka Simona Křivánková, mezi kolektivními celky pak uzmuli první příčku hraničtí házenkáři.