Jednotlivé návrhy vyhodnotí Komise pro výběr nejlepších sportovců. Slavnostní vyhlášení poté proběhne, tak jako každoročně, ve dvoraně hranického zámku.

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranice. Tento oddíl nebo klub poté musí reprezentovat ve sportovních soutěžích.

Výjimku tvoří kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech.

Nominace se podávají prostřednictvím příslušného formuláře, který mohou zájemci získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství a sociálních věcí nebo na webových stránkách města.

V loňském roce se vítězem hlavni kategorie stal cyklista Karel Hartl, mistr České republiky kategorie Masters v maratonu horských kol. (kra)