Závodu se zúčastnilo 115 pilotů, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Během dvou týdnů soutěže bylo odletěno celkově devět bodovaných letových dnů, kdy piloti kluzáků létali jak nad slovenskými horami, tak i nad územím Polska a České republiky.

Aeroklub Hranice reprezentovali čtyři piloti, a to Petr Krejčiřík, který zde soutěžil ve třídě volné a obsadil 6. místo v celkovém pořadí.

Ve třídě klubové létala Petra Papežíková, která však nesoutěžila ve dvou letových dnech vzhledem ke svým školním povinnostem, a tudíž nemohla zasáhnout do bojů o čelní umístění.

Ve třídě 15 metrové měly Hranice dva zástupce, Slavomíra Valečka, který obsadil 13. místo a juniorského reprezentanta Radka Krejčiříka, který svými vyrovnanými výkony v jednotlivých letových dnech vybojoval 1. místo.

Piloti Petr a Radek Krejčiříkovi jsou v letošním roce nominováni do šestice českých pilotů, kteří mají reprezentovat na 32. Mistrovství světa v bezmotorovém létání, které se bude konat v srpnu ve Spojených státech amerických ve státě Texas. Účast na tomto závodě je však podmíněna zajištěním dostatečných finančních prostředků. (jk)