Soutěž je určena pro školská i mimoškolská zařízení, která pracují s dětmi. Zúčastnit se mohou děti ve věku do 18 let v rámci školní a mimoškolní činnosti.

Soutěž má dvě části, literární a výtvarnou, a probíhá v několika věkových kategoriích. Část literární probíhá ve čtyřech kategoriích – od těch nejmladších (3. ročník základní školy) až po studenty gymnázií, středních škol a učilišť. Soutěžící ve výtvarné části jsou rozděleni do osmi kategorií od pětiletých dětí až po studenty středních škol. Speciální kategorie je vytvořena pro děti a mládež s více tělesnými vadami.

Soutěžící mohou v literární nebo výtvarné části vyjádřit své poznatky o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm nebo hořlavinami, ale také nebezpečné hry dětí s hořlavými látkami či zábavnou pyrotechnikou.

Dále se mohou ve svých pracích zaměřit na pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí. Možné je také popsat nebo výtvarně ztvárnit zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže se zaměřením na požární tématiku.

Hodnocení soutěžních prací bude probíhat ve čtyřech kolech, a to základním, okresním, krajském a republikovém. Své výtvory mohou soutěží odevzdat do 17. dubna do kanceláře OSH v Lipníku nad Bečvou (Mánesova 1354).

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika

 

(ač)