V rámci tělesné výchovy se do akce zapojili všichni žáci a žákyně druhého stupně školy, takže ve výsledkových listinách je téměř dvě stě jmen.

V souladu s pravidly ČAS a podle předem daných doplňků pravidel odskákali všichni cvičící v zimním období minimálně dvě kola a pod dozorem vyučujících se jejich výsledky zaznamenávaly do připravených archů.

Poté byli všichni zapsáni do výsledkových listin podle jednotlivých kategorií a bylo vytvořeno konečné pořadí. Za povšimnutí stojí zejména výkony v obou mladších kategoriích, které jsou ve velmi stísněných podmínkách tělocvičny na ZŠ 1.máje opravdu hodnotné.

V kategorii dívek 6. až 7. třída soutěžilo celkem 71 děvčat a pořadí na prvních místech bylo následující: 1. Tereza Klívarová (6.A) – 130 cm, 2. Kamila Šindlerová (7.C) – 125 cm, 3. Lucie Březinová (7.A) – 120 cm.

V kategorii chlapců 6. až 7. třída se ve výsledkové listině objevilo celkem sedmdesát jmen, z nichž nejlepší byli: 1. Jakub Kobliha (7.C) – 135 cm, 2. Jan Jerga (7.B) – 125 cm, 3. Dominik Kolář (6.C) – 120 cm.

Mezi staršími děvčaty bylo nakonec hodnoceno celkem 19 dívek a na předních místech skončily: 1. Adéla Koblihová (9.B) – 125 cm, 2. Tereza Hašová (9.A) – 120 cm, 3. Michaela Strempeková (8.B) – 120 cm.

Starší žáci rovněž předváděli slabší výkony, stejně jako starší děvčata a v konečném pořadí je hodnoceno celkem 32 skokanů. 1. Daniel Stavěla (9.B) – 150 cm, 2. Ondřej Lomnančík (9.B) – 140 cm, 3. Daniel Hlavík (9.A) – 135 cm.

(dan)