Letošní vyhlášení sportovních osobností se uskuteční v úterý 25. března 2008 v 17 hodin v sále Sokolovny za účasti automobilových závodníků Václava Pecha a Petra Uhela.

Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba, která zašle řádně vyplněný nominační formulář na adresu Městský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín.

Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo oddílu, na internetu apod.). Termín pro zaslání návrhů je do 29. února 2008.

Vyhlašované kategorie

1. sportovní naděje (do 15 let)

2. jednotlivci za sportovní úspěchy v předchozím kalendářním roce - do 19 let věku včetně

3. jednotlivci za sportovní úspěchy v předchozím kalendářním roce - věk 20 let a starší

4. sportovní kolektiv za sportovní úspěchy v předchozím kalendářním roce

5. osobnost v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu.

Kdo může být navržen na ocenění - do hodnocení budou zařazeni:

1. v kategorii sportovních nadějí členové oddílů a klubů, které působí na území města Kojetína (např. sportovci, kteří dosud nedosáhli výrazného sportovního úspěchu, ale vyvíjejí příkladnou sportovní aktivitu),

2. sportovci, kteří jsou členy sportovního oddílu nebo klubu působícího na území města Kojetína,

3. za výrazné sportovní úspěchy i ostatní sportovci, kteří mají trvalé bydliště v Kojetíně,

4. sportovní kolektivy, které reprezentují sportovní kluby působící na území města Kojetína,

5. osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu ve městě Kojetíně (trenéři, funkcionáři, organizátoři sportovních akcí a podobně).

Vyhodnocování nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu organizačně zajišťuje místostarosta města Kojetína ve spolupráci s odborem Vnitřních věcí, školství a kultury.

Bližší informace sledujte na www.kojetin.cz.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika

(jš)