Chcete aby pouze neseděla u počítače a věnovala se hraní počítačových her. Máte zájem na tom, aby tento volný čas byl správně usměrňován a aby později mohla provozovat některý ze sportů či jiných sportovních aktivit?

Nabízíme vám pro tuto činnost vaší dcery sportovní využití v našem Klubu sportovní gymnastiky SK Přerov, který se jako jediný ve městě Přerově zabývá přípravou a cvičením sportovní gymnastiky na gymnastickém nářadí - přeskok, bradla, kladina a akrobacie.

Počátek celé této sportovní přípravy - po dobu jedné hodiny dva dny v týdnu (úterý a čtvrtek od 17 do 18 hod.) je odborně veden cvičením na uvedených nářadích, úměrně k věku cvičenek a cvičenců, za dohledu trenérů.

Při tomto cvičení je dbáno hlavně na to, aby byla odborně rozvíjena síla, obratnost, odolnost a správné držení těla. Po získání základních dovedností a základních podmínek pro cvičení se společně s ostatními staršími děvčaty bude zúčastňovat gymnastických závodů a memoriálů nebo může přejít do jiného druhu sportu, pro který získala ty nejzákladnější sportovní návyky.

Navíc Klub sportovní gymnastiky SK Přerov každoročně zabezpečuje zahraniční letní soustředění v délce dvou až tří týdnů, jehož účelem je získání potřebné síly, vytrvalosti a hlavně zvládnutí odpovídající výkonnosti a obratnosti v dokonale vybavené specializované gymnastické hale.

Na základě dlouhodobých zkušeností víme, že děti velmi rády cvičí na gymnastickém nářadí, které bohužel základní školy nevlastní, a z těchto důvodů se KSG SK Přerov snaží o to, aby co největší počet dětí, prošel gymnastickou přípravkou s tím, aby se alespoň zde mohly seznámit s gymnastickýmnářadím.

Přípravka dětí je dvakrát týdně (úterý a čtvrtek od 17 do 18 hodin) v ZŠ U Tenisu, vchod od hotelu FIT. Kontakt: paní Hrbáčková 732 914 253.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika