Jako zakladatel úspěšné ICT společnosti TESCO SW buduje BEA campus Olomouc, kde již dnes působí Moravská vysoká škola, Olomoucký klastr inovací a nezisková organizace na podporu podnikání mladé generace BEA 4 Junior.

„Není osobního úspěchu bez služby společnosti," vysvětluje své motivy pro realizaci veřejně prospěšných projektů.

Jaká je největší překážka regionálního rozvoje u nás?
Často je toto téma pojato příliš po úřednicku. Podnikatelé jsou ponecháni na samém okraji vytváření strategií a investuje se především do různých staveb. Ale hlavní překážkou regionálního rozvoje je změna myšlení lidí. Svobodní a zdraví lidé dokáží téměř vše. Záleží však na jejich motivaci a kreativní schopnosti řešit problémy, které nelze řešit podle nějakého již známého postupu. Lidé se často podvědomě bojí dopadů globalizace, ale té se nejde jinak bránit, než se jí postavit a využít ve svůj prospěch.

Jistě, ale co konkrétně lze dělat?
Myslím si, že našemu regionálnímu rozvoji chybí především strategické myšlení, a vize, která by dokázala budoucnost nejen nějakým způsobem odhadovat ale hlavně spoluutvářet. Chceme-li být jako region úspěšní, musíme mít strategii. Věřím, že našim regionům může velmi pomoci koncept, který jsem si nazval BEA – tedy propojení byznysu, edukace a akcelerace.
Co se za tímto konceptem skrývá?
Základním cílem konceptu BEA je podpora rozvoje regionu OK v globalizovaném světě, kdy s využitím světových znalostí a zkušeností je třeba se zaměřit především na malé a střední podniky. Malé a střední podniky fungují ve velmi konkurenčním prostředí, musí své zdroje využívat velmi efektivně, aby přežily. Jejich přežití je svázáno s jejich schopností úspěšně inovovat. To se vůbec netýká jen oblasti technických inovací, jak se to mnohdy zjednodušuje, ale třeba i forem řízení lidí apod.

Proč tolik kladete důraz na malé a střední firmy?
U těchto firem je vedle potřebné flexibility rozvoje velmi důležitým aspektem i jejich vztah k domovu, místu podnikání. Podle průzkumu, který před lety dělala MVŠO, se většina malých a středních podnikatelů zcela přirozeně zapojuje do společensky prospěšných projektů. Často se jedná o rodinné firmy s možností mezigeneračního předávání zkušeností a podnikatelské tradice. V Evropě je v tomto ohledu inspirativní Německo, kde je vysoký podíl firem rodinného typu. Právě tento segment firem významně přispívá německému hospodářskému úspěchu.

Jak lze BEA koncept realizovat?
Jistě existuje řada možností. My jsme zvolili variantu vzniku centralizovaného místa a budujeme BEA campus Olomouc. První etapu výstavby jsme realizovali na ulici Kosmonautů č. 1, postupně pak budou pokračovat další etapy.
Ambicí je vytvořit moderní čtvrť města Olomouc, která bude poskytovat zázemí a služby pro rozvoj hospodářství regionu. Chceme zde maximálně využít přírodu s řekou Moravou, aby celá oblast byla nejen místem „práce", ale i „odpočinku a inspirací".

Kdo jsou dnes hlavní partneři BEA campusu Olomouc?
V současné době se jedná především o společnosti TESCO SW, Moravskou vysokou školu Olomouc, BEA 4 Junior, Olomoucký klastr inovací a multimediální centrum BEA campus Channel. K nim se pak přidávají další společnosti a organizace.

Proč se nevěnujete jen podnikání a zaměřujete se i na veřejně prospěšné projekty?
Není osobního úspěchu bez služby společnosti, jak říkával Baťa. S tímto mottem jsem se seznámil až v pozdějším věku. Jeho obsah jsem však intuitivně vnímal již od počátku svého podnikání a postupně hledal svoji vlastní cestu, která se odráží i v budování BEA campusu Olomouc.

Je Baťův apel i dnes aktuální?
Určitě, i když dnes žijeme v jiné době. Nicméně principy spolupráce, užitečnosti a péče o „domov" stále platí a vzhledem k vývoji ve světě možná ještě víc.

Jaké máte plány do budoucna?
Vedle rozvoje MVŠO – získání dalších akreditací, chceme rozvinout využití ICT pro podporu a inovace malých a středních podniků. Jedním z cílů je pak rozvoj znalostní ekonomiky Olomouce a celého regionu. Postupně vytváříme zázemí pro expertní znalostní společnosti, které s využitím moderní komunikace budou své služby poskytovat nejen v našem regionu.

Hlavní partneři BEA campusu Olomouc:
TESCO SW a.s. je jedna z největších českých softwarových firem, která vyvíjí a implementuje aplikační systémy. Realizuje rozsáhlé informační systémy na úrovni ČR, vedle investic v Olomouckém kraji se významně podílí na CSR projektech.
MVŠO o.p.s. byla založena v roce 2005, postupně se profiluje jako regionální škola s úzkou vazbou na celosvětové know-how. Její absolventi vytváří novou generaci pro potřeby hospodářství kraje (ekonomickou, manažerskou, apod.).
BEA 4 Junior o.p.s. systematicky podporuje podnikavost a osobnostní rozvoj žáků základních, středních i vysokých škol, ale i pedagogů a široké veřejnosti.
Olomoucký klastr inovací se zabývá podporou podnikání a rozvojových projektů
BEA campus channel poskytuje s využitím nejmodernějších technologií „komunikační kanál" pro realizaci digitalizace ve vzdělávání.