„Přesto, a možná právě proto, že jsme relativně malá škola, jsme schopni velmi pružně reagovat na aktuální trendy, ke kterým digitalizace vzdělávání nepochybně patří. Z četných návštěv našich vyučujících i studentů v zahraničí víme, že ve světě je to již naprosto standardní forma vzdělávání," uvádí Irena Kovačičinová, prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti.

A dále dodává: „Při spolupráci se zahraničními partnery využíváme videokonference a například kombinovaným studentům zprostředkováváme přednášky hostů z praxe i bez nutnosti jejich osobní přítomnosti ve škole. V poslední době je však pro nás největším přínosem možnost využívání Multimediálního centra BEA campusu Olomouc, které nám umožňuje natáčet videa a streamovat přednášky v profesionální kvalitě obrazu, zvuku a interaktivní formě prezentace."

Běžné využívání moderních technologií na předních zahraničních univerzitách potvrdila při své nedávné návštěvě MVŠO i světově úspěšná ekonomka Mariola Pytlíková, která zde vystoupila 18. února na Dni vědy MVŠO s přednáškou o ekonomických determinantech a dopadech mezinárodní migrace.

Multimediální centrum BEA campusu Olomouc

Přednášky na dálku

V následném rozhovoru hovořila mimo jiné i o tom, jak moderní technologie napomáhají komunikaci mezi vědci a např. díky programu skype může pracovat z domova v Beskydech a přitom hovořit s kolegy z nejlepších vysokých škol např. v USA, Londýně či Dánsku.

Díky špičkově vybavenému BEA campusu Olomouc, ve kterém MVŠO sídlí, byla přednáška Marioly Pytlíkové živě přenášena do celého světa.

Ať už online či zpětně ze záznamu, tuto přednášku sledovali uživatelé v Maďarsku, Německu, Rakousku, Slovensku, ale i v USA, Velké Británii či Austrálii.

Digitalizace vzdělávání je aktuálním tématem také na středních a základních školách, které v této oblasti s MVŠO aktivně spolupracují. Vedle 78 odborných workshopů, které zrealizovala v loňském roce ve spolupráci s MVŠO partnerská organizace BEA 4 Junior na středních a základních školách v Olomouci, je digitalizace efektivní cestou, jak oslovit studenty i ve vzdálenějších městech kraje, jako je Šumperk či Jeseník.

Zároveň se v současné době v BEA campusu Olomouc připravuje pro středoškoláky řada akcí a projektů, jako například Miss OK, Prezentiáda či Esejisticko-prezentační soutěž, které ve větší či menší míře využijí možnosti online komunikace. Dne 2. března zde bude BEA 4 Junior realizovat první přednášku s možností online přístupu z jiných škol.

BEA campus Olomouc postupně buduje zázemí pro online transfer know-how do regionu nejen pro studenty a jsme připraveni spolupracovat i s dalšími expertními firmami a organizacemi v regionu.

/PR/