Proto jsme mu položili několik otázek týkajících se problémového vykupování kovů.

Zprávy o krádežích kanálových poklopů, mříží a vpustí se v médiích objevují prakticky denně. Jak je možné, že se zlodějům daří takový lup prodat ve sběrnách?
Ano, to je bohužel pravda, i přesto, že je vykupování kanálových vpustí zakázáno. Bohužel vynalézavost zlodějů nezná hranic a i tady si našli cestu. Mříž před odevzdáním do sběrny rozbijí na kousky a pak ty kousky zašpiní třeba v hlíně, aby schovali čerstvý lom, a poté je maskují přidáním k dalšímu odpadu. Taky je třeba schovají do nějaké nádoby nebo sudu a tak jim to může projít, pokud se v dané sběrně moc kvalitně a poctivě nepřebírá přivezený kovový šrot.

Znáte situaci v jiných zemích? Mají i tam takové těžkosti?
V jiných zemích to funguje trošku jinak, a ne vždy stejně. Například v sousedním Rakousku to s výkupem funguje stejně jako u nás, tzn. že můžete bez problémů odevzdat v podobných zařízeních, jako je tomu u nás, např. kovový odpad a dostanete za něj peníze. Platí tam však stanovená maximální hranice takto přijatých peněz, která je osvobozena od daně. A pokud tuto hranici překročíte, jste povinen zaplatit daně. Pokud je nezaplatí občan, přechází povinnost na sběrnu, která peníze vyplatila. Každá sběrna musí vést evidenci a na konci roku vše nahlásit na patřičný úřad. Podobně u nás funguje povinnost oznamovat na FÚ, kolik a komu jste zaplatili za pronájmy nemovitostí, aut atd. I při tomto systému docházelo k nekázni některých občanů a neplacení příslušné daně. Sběrny to vyřešily tak, že pokud občan překročí stanovenou maximální hranici, tak ze zbytku vyplacených peněz nad tuto hranici si automaticky strhne částku na pokrytí platby daně za občana a tuto platbu pak za něj zaplatí. Občan je v klidu a sběrna taky.

Stát se nechal slyšet, že bude chtít přitvrdit a výkupny surovin si víc ohlídá. Myslíte, že to bude mít efekt?
V dnešní době skutečně snahy o větší kontrolu jsou citelné. Bohužel si nemyslím, že směr, kterým se stát ubírá by nějak vyřešil situaci. Uvažované změny v oblasti nakládání s odpady, kam samozřejmě patří i tato oblast jsou spíše krokem k znepříjemnění podnikání v tomto oboru. Poškodí samotné provozovatele zařízení na výkup surovin, než aby se to dotklo těch, kteří svým neetickým chováním poškozují většinou poctivé a slušné občany.

Vy v odpadářství podnikáte dlouhá léta. Jak by se podle Vás dalo omezit rozkrádání, ale především vykupování obecního, ale i soukromého majetku, zejména toho kovového?
V této oblasti pracuji už téměř 20 let. Setkal jsem se s různými lidmi a s neuvěřitelnými snahami ze strany našich zákazníků o nepoctivý výdělek při odevzdávání nejen kovových odpadů. Situaci by zcela jistě vyřešilo poměrně jednoduché řešení a to zavést bezhotovostní platbu za dodané odpady. Nám by to taky pomohlo, protože práce s hotovostí je v mnoha ohledech složitá a bohužel vytváří prostor k možnostem neférového chování. Tato změna by si sice vyžádala změny při vnitřní organizaci společnosti, ale v konečném důsledku by byla přínosem a veškeré finanční toky by byly patřičně pod kontrolou. Ten kdo podniká poctivě a vše dělá v souladu se zákony této země nemůže mít z takové transparentnosti žádné obavy. Taky by bylo fajn, aby pro podnikání v oblasti nakládání s odpady, nebo druhotnými surovinami platilo v celém státě jednotné legislativní prostředí a bylo k němu taky tak přistupováno. Stačí se podívat na neuvěřitelnou rozdílnost jednotlivých provozů firem či živnostníků, kteří v této oblasti podnikají. Na první pohled je patrné, kdo to s ekologii myslí vážně a kdo to naopak absolutně ignoruje.

V současné době se cena vykupovaného železa drží poměrně vysoko. Očekáváte v dohledné době pokles cen na výkupu a myslíte, že by tím pádem došlo ke snížení počtu krádeží?
Cena se v současné době drží spíše na nižší hranici průměrů za poslední období. Vývoj ceny je poslední asi dva roky velmi neodhadnutelný a bohužel neplatí žádná pravidla, podle kterých by se dalo řídit. Ceny se bohužel nevyvíjejí podle aktuální situace na trhu dle poptávky a nabídky, jako tomu bylo dříve. Dnes to vypadá, jako by na ceny měla vliv spíše spekulace nebo bohužel neodborné nákupy v hutích, kde velmi často je vše řízeno ze zahraničí bez jakéhokoliv přihlédnutí k aktuálním podmínkám v daném státě, lokalitě nebo regionu. A vliv na snížení krádeží? Pokud by byla cena do dvou korun za kilogram, pak by s největší pravděpodobností přestalo být pro zloděje zajímavé se tím zabývat. Ale dle mého se cena až na tuto hranici nedostane, takže bohužel nedojde ani při dalším poklesu ceny k nějaké velké změně. A navíc zákony, které dnes platí, neumějí nijak citelně postihnout tyto krádeže, takže bohužel se s touto skutečností budeme pravděpodobně setkávat i dále.

Vaše společnost KOVOSTEEL Recycling má ve Starém Městě, Hodoníně, Veselí a Strážnici provozovny, kde vykupujete zejména železo, ale i jiné kovy. Jaká opatření jste přijali, aby se u vás neobjevovaly kanálové poklopy a podobné předměty? Máte nějaký vlastní firemní kodex nebo instruujete své zaměstance, aby podezřelé věci nevykupovali?
U nás platí velmi jasná pravidla pro výkup odpadů a surovin. Konkrétně kanálové vpusti jsou na seznamu zakázaných komodit jako i jiné položky neméně závažné. Všichni zaměstnanci jsou opakovaně proškolováni a pravidelně seznamováni s veškerými novinkami, které nám přináší každodenní provoz při vykupovaní odpadů na všech našich provozech. Vzájemně se vzděláváme a stále se učíme a zdokonalujeme službu pro naše zákazníky. Máme ve vizích být majákem ve světě recyklace a ekologické osvěty. To je pro nás závazek vůči společnosti, a proto děláme vše pro to, abychom naším chováním a přístupem pomáhali k transparentnímu a profesionálnímu přístupu při naší činnosti výkupu a sběru odpadů. Vykoupit takový materiál je u nás bráno jako trestný čin, a tudíž k ničemu takovému vědomě nedochází.