Svou společnost představuje jako malou firmu, zaměřující se na drobné podnikatele v Přerově a jeho okolí. Jak zdůraznil, společnost se specializuje na prodej spojovacích materiálů a ložisek, nikoli na jejich výrobu.

Společnost PELA Trade založil Milan Komár se svým společníkem v roce 1998 a jak řekl, začínal úplně od nuly. „V té době jsem na podnikání nebyl připravený. Nevěděl jsem nic o ekonomice nebo o vedení společnosti a vše jsem se musel postupně učit,“ uvedl Milan Komár, který před založením společnosti pracoval jako voják z povolání, zásobovač a obchodní zástupce.

Získané zkušenosti z předchozích zaměstnání a své technické zaměření pak zúročil v budování a řízení společnosti. V současné době je společnost držitelem integrovaného systémů managementu. Jednotlivé systémy řízení zákazníkům, ale také zaměstnancům firmy zajišťují kvalitní spolupráci.

„Především svým zákazníkům garantujeme, že to, co si u nás objednají, také dostanou v nejvyšší kvalitě, nebo jsme schopni jim nabídnout ekvivalentní alternativu. Environmentální systém je garantem šetrného chování k životnímu prostředí. Tyto dva systémy řízení naší společnosti otevírají dveře k dalšímu podnikání, protože bez nich bychom na trhu byli znevýhodněni,“ vysvětlil Milan Komár.

Zavedením třetího systému je ve společnosti PELA Trade zaměstnancům zajištěna kvalitnější ochrana zdraví a bezpečnostpři práci. „Tyto tři systémy, které jsme postupně zaváděli během tří let, každoročně procházejí důkladným auditem nezávislých společností ,“ dodal Milan Komár. Výsledky své devítileté práce si ovšem firma nenechává pouze pro vlastní užitek.

„Snažíme se finančně pomáhat tam, kde naši pomoc potřebují. Každoročně tak statisícovou částkou přispíváme charitě, ale investujeme také do sportu,“ uvedl Milan Komár. Na své práci Milan Komár oceňuje především její různorodost. Jak říká, líbí se mu, že každý pracovní den přináší něco nového. „Mou práci mi naopak znesnadňuje stále se měnící legislativa,“ dodal Milan Komár.