To není výjev z hry dětí na trávníku před domem. I takovou bezprostřední a vlídnou podobu může mít školní výuka.Třída Montessori v Základní škole Za Alejí v Uherském Hradišti

Posezením v kruhu a povídáním začíná každý den výuka ve škole Montessori v Základní škole Za Alejí v Uherském Hradišti. Výuku provází od prvních minut klidná atmosféra. Klid a respekt ke všem dětem a pedagogům ve třídě je nepsaným pravidlem. Atmosféra je motivující, tvůrčí a velmi harmonická.

„V rámci výuky před časem například děti probíraly, kromě jiného, teorii velkého třesku. K úplnému vysvětlení tohoto jevu jim pomáhají například skládačky planety Země a části vesmíru," dodává tatínek jednoho ze školáků, Radim Grebeníček.

Jeho přítomnost ve třídě nikomu nevadí, naopak. Rodiče se mohou po domluvě přijít do výuky podívat. Mohou tak sledovat, jak jejich ratolesti pracují.

Ve třídě Montessori se děti učí pomocí nejrůznějších pomůcek a přirozenými postupy tak, aby jejich mozek nové vědomosti přijal tou nejvhodnější formou. Hlavní zásadou je pracovat bez stresu a nenásilně vytvářet přirozenou, tvůrčí atmosféru.Třída Montessori v Základní škole Za Alejí v Uherském Hradišti

„Každé z dětí pracuje svým individuálním tempem. Ten, kdo látku nepochopí, dostane možnost nalézt její podstatu jiným způsobem za pomocí pomůcek a dalším výkladem ode mne nebo i od spolužáků. Vysvětlení od dětí bývá někdy účinnější než to moje, školáci snáze chápou myšlenkové pochody svých soukmenovců a dokáží tak zvolit ta správná slova," uvádí učitelka třídy Montessori v Uherském Hradišti Za Alejí Marcela Beňovská.

Výuku netradičním způsobem, formou metod pojmenovaných po jejích autorce, italské lékařce Marii Montessori zahájili ve škole Za Alejí před dvěma lety.

V současné době se ve dvou třídách tímto způsobem vzdělává 39 dětí.

Kdo byla Maria Montessori?

Maria Montessori (*1870 ✝ 1950). "Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu."

Italská lékařka Maria MontessoriMaria Montessori Začala se ihned po studiu zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění - dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost, nikoli proto, že ho to dospělí učí. Na základě toho vypracovala tzv. metodu Montessori, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
Maria Montessori zastávala názor (a výsledky praxe v těchto typech škol to dokazují), že kromě studia je základním předpokladem pro vykonávání učitelského povolání vlastní příprava a sebepoznání. Učitel se zaměřuje na vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností dětí. Vzdělávací systém M. Montessori vychází z vývojových potřeb dítěte, učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání.
Je výsledkem dlouholetého hledání a ověřování metod vzdělávání malých dětí jak v předškolních zařízeních a školách, tak i v rodině. Upozorňuje rodiče na závažnost jejich poslání a připomíná, že láskyplným a respektujícím přístupem k dítěti mohou kladně ovlivnit život celé společnosti a budoucnost lidstva. (zdroj: www.montessori.cz)