Za poslední tři roky se společnosti podařilo navýšit tržby o 30 procent. Plán pro letošní rok předpokládá další růst, očekávané tržby dosáhnou téměř 3,4 miliardy korun.

K realizovaným zakázkám loňského roku patří mj. dodávka dílů lodního pohonu pro nového zákazníka, se kterým následně došlo k dohodě na dalších projektech v roce 2019.

V červnu byly dokončeny poslední kusy pro zakázku Ariane 6, další zakázky z „vesmírného segmentu“ jsou v jednání.

Technologové a specialisté vývoje nových odlitků se podíleli např. na vývoji nového kola pro 400 tunový́ dumper, který́ by se měl dostat do výroby v roce 2019.

Dodávkami a montáží se UNEX podílel na opravě havarovaného skládkového velkostroje USSK 1 a opravě těžebního velkostroje KU800/11, která zahrnovala výměnu kladek, opravu chodidel i kolesa.

Olomoucká kovárna získala nové zákazníky dodávající produkty do rychle se rozvíjejících odvětví robotizace, automatizace a manipulační techniky.

Pozitivní vývoj trhu umožnil stabilizovat opakovanou výrobu pro všechny světové hráče v oblasti stavebních strojů, manipulační techniky a těžebního průmyslu.

Zaměstnanci

"Na konci roku jsme v našich výrobních závodech v Uničově a v Olomouci zaměstnávali 1 522 kmenových zaměstnanců," říká personální ředitelka Hana Bartošová.

"Jejich průměrná mzda dosáhla v loňském roce téměř 34 000 Kč, celkové mzdové náklady činily 616 milionů Kč, na daních spojených s mzdovou agendou jsme odvedli více než 331 milionů Kč.“

Do personální politiky UNEXu patří mj. dlouhodobá a systematická spolupráce s regionálními technicky a řemeslně zaměřenými odbornými učilišti, středními školami a technickými vysokými školami.

Unex. Ilustrační fotoZdroj: Archiv společnosti

Investice

V roce 2018 UNEX realizoval investiční akce za více než 130 milionů korun.

Dokončeny byly investice do strategických technologií obrábění, pálení a svařování. Příkladem může být např. obměna svařovacích zdrojů v závodě v Uničově za 4,4 mil. Kč, svařovací automat Fronius za 6,3 mil. Kč, investice do vyvrtávačky Škoda za 32,8 mil. Kč a tříosého obráběcího centra Tajmac za 8 milionů Kč. Strojový park UNEXu rozšířil také plazmový pálicí stroj Messer Omnimat za 12,1 mil. Kč.

UNEX neinvestuje pouze do strojního vybavení, ale také́ do údržby budov a sociálních zařízení pro zaměstnance.

V Olomouci byla za více než milion Kč kompletně zrekonstruována a vybavena jídelna a výdejna jídel, nákladem 1,1 mil. Kč proběhly opravy sociálních zařízení.

Další oblastí, jíž je věnována mimořádná pozornost, je snižování podílu těžké lidské práce. Konkrétně se jedná o automatizaci a robotizaci náročných procesů, jako jsou svařování, kování, pálení úkosů a lakování.

UNEX v současnosti disponuje čtyřmi robotickými a dvěma automatizovanými pracovišti pro svařování. 

"Cílem většiny investic bylo dosažení vyšší efektivity. Opakovaná výroba umožňuje postupně zavádět automatizovaná́ a robotizovaná́ pracoviště jako řešení dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Investice do posílení NC obrábění na všech místech zrychluje a zkvalitňuje výrobu, doplňuje chybějící kapacitu a motivuje pro získávání dalších zaměstnanců na nové moderní stroje,“ říká Pavel Chlup, technický ředitel UNEXu odpovědný za investice.

V roce 2019 má UNEX v plánu investiční akce v celkové výši přesahující 160 milionů korun.

Největší část prostředků bude směřovat na projekty v oblasti logistiky, obrábění, slévárenství a svařování. Investice do inovativních výrobních zařízení a současně investice do zaměstnanců UNEXu umožňují pružněji reagovat na neustále se zvyšující nároky zákazníků a udržet tak konkurenceschopnost a vykazovat obchodní růst.

Zajímavosti roku 2018

·        Nejtěžší kus, který UNEX loni vyrobil, vážil 72 tuny. Jednalo se o ocelovou konstrukci pro jeřáb.
·        Nejlehčí vyrobený kus byl odlitek svorky a vážil 0,046 kg.
·        Z hlediska počtu vyrobených kusů jednoho výrobku je „rekordmanem“ artikl pro automobilový průmysl, kterého UNEX vyrobil 1 122 493 ks.
·        Ve slévárně začal UNEX při výrobě matičních modelů výrobku, nálitků, vtoků a dalších komponent využívat technologii 3D tisku.

O společnosti

Strojírensko-metalurgický koncern UNEX a.s. je světově uznávaný výrobce kolesových rypadel, zkušený dodavatel komponent těžkého strojírenství, dlouhodobý partner předních světových průmyslových korporací a jeden z největších zaměstnavatelů v regionu.

Díky vlastním strojírnám, lakovnám, slévárnám a kovárně je UNEX schopen dodávat široký sortiment těžkých ocelových konstrukcí včetně montáže, finálně opracovaných odlitků a výkovků. Ve třech závodech v Uničově, Olomouci a slovenské Snině pracují více než 2 tisíce odborníků. Většinu své produkce UNEX exportuje do celého světa.

Více informací na www.unex.cz.

Nabídka volných pracovních míst na http://prace.unex.cz.