Začátek každého roku sebou přináší změny a novinky. Nejinak tomu určitě bylo i v TV Slovácko.

Přesně tak, Po letitém úsilí se nám podařilo podepsat smlouvu s největším kabelovým operátorem v České republice, společností UPC. Výsledkem našeho ujednání je to, že od pátku 1. února je v nejnižší digitální programové nabídce ve Zlínském i Jihomoravském kraji samostatný kanál s nonstop programem TV Slovácko. Nebude však pod názvem TV Slovácko, nýbrž Regionální vysílání, protože seznam je stejný pro celou republiku. Musíte se tedy proklikat přes programy s tímto názvem, dokud na nás nenarazíte. Od 10. ledna jsme také výhradní dodavatelé zpravodajského pořadu ve vysílání nové stanice TV Pohoda. Denně od 18.00 do 18.15 (a pak v dalších 4 reprízách) se mohou diváci ve Zlínském a Jihomoravském kraji podívat, jaké nové reportáže naše štáby zaznamenaly. A jen pro pořádek doplňuji, že stále pokračuje a rozvíjí se naše spolupráce se satelitním programem RT.CZ (ASTRA 3B, 23,5°E, frekvence 12.1680 GHz), který se věnuje výhradně regionálnímu zpravodajství.

Chystají se nějaké posily do týmu? Bude se v budoucnu vysílání rozšiřovat?Veronika Hollerová, reportérka TV Slovácko

Snažíme se nároky na větší produkci řešit převážně vlastními silami – lepší organizací a vyšší produktivitou. Od poloviny ledna ale náš tým posílil staronový kolega, David Roubínek, který se vrátil z „pražského pobytu". Nasbíral tam cenné zkušenosti nejdříve v Z1 a potom ve studiu Óčka. Připravujeme také přesuny uvnitř firmy. Já sama, dlouholetá redaktorka v Kyjově, se nově budu věnovat také marketingu a vnějším vztahům a část mojí práce přesuneme na externí novináře. Našim cílem je působit ve Zlínském a Jihomoravském kraji, a pokud to půjde, tak naše regionální zprávy „exportovat" i do jiných části republiky.

Kolik stojí jeden den vysílání regionální televize, kde berete peníze?

Jeden den ve firmě nás stojí skoro čtyřicet tisíc korun. Tržby tvoří příjmy z výroby pořadů na zakázku, příjmy z výroby a vysílání reklamy a příjmy za distribuci převzatých programů – provozujeme ještě malou bezdrátovou kabelovou televizi, Déčko.

Co je na provozu televize Slovácko nejdražší?

U tohoto typu televizního obsahu je nejdražší položkou lidská práce. Na každé reportáži pracují tři lidé (redaktor, kameraman, střihač). Aktuálně spolupracuje na přípravě, výrobě a vysílání programu TV Slovácko zhruba dvacet lidí.

Lidé, kteří u vás pracují, v televizi začínali? Nebo je to směs novinářských veteránů?

Jsou u nás stálice od prvního dne, jako kameraman Slávek Hanáček, který prošel i Českou televizí nebo František Prachman, který se s kamerou a ve střižně věnuje především komerčním zakázkám. K základním stavebním kamenům naší televize patří Mirek Pechura. Původně hodonínský redaktor, dnes šéfredaktor, profesně sbíral zkušenosti v minulosti na pozici novináře známého regionálního týdeníku. Já osobně jsem prošla nejdříve pozicí moderátorky hlavního zpravodajství regionálního rádia a externě spolupracuji na celé řadě dalších projektů, například pro Českou televizi. Ve střižnách jsou kluci, kteří u nás pracují už skoro deset let. A pak je tu relativně mladá krev, redaktorky Šárka Hánová a Bára Žáková, které jsou u nás „teprve" od roku 2009.

Mají malé televize zpětnou vazbu od diváků?

Reakce našich diváků jsou v podstatě každodenní zpětná vazba, která nám pomáhá při výběru dalších témat na reportáže.

Proč má regionální televizní zpravodajství takový úspěch?

Myslím, že je to odraz jednak našeho zájmu i o „malé téma", které velké televize nepřinášejí (nemají pro ně tržní hodnotu), a také přirozený zájem lidí o dění v místě jejich bydliště a nejbližším okolí. Představte si místní sdružení, spolky, sportovní kluby, organizace – jsou mnohdy natolik aktivní, že své úspěchy velmi dobře prezentují nejen v rámci regionu a České republiky. Často také velmi kvalitně reprezentují své město po celém světě. Proto by bylo nelogické je obcházet a věnovat se jen takzvaně celoplošným tématům. My díky regionální televizi a jejímu působení přímo v daném regionu dokážeme najít velká témata i mezi prostými lidmi. A to je myslím důvod, proč má právě lokální zpravodajství takový úspěch. Aby ukázalo, že velké věci se mohou dít na zapomenutých místech.

Nakolik je pro vás důležitá spolupráce s občany a ostatními médií v regionu při jeho zpravodajském pokrytí?

TV Slovácko udržuje velmi úzké vztahy s ostatními regionálními redakcemi – především tištěných medií a myslím, že si umíme být vzájemně užiteční. Totéž platí o naši spolupráci s některými rádii, kde jsme schopni vzájemně využívat například společnou zvukovou stopu při výrobě komerčních snímků. Regionální média mají za cíl informovat právě o dění ve Vašem blízkém okolí, a pokud bude i nadále dobře fungovat spolupráce mezi redakcemi, může to regionu jedině přispět. V zásadě diváci, čtenáři a posluchači nevnímají jednotlivé redakce jako konkurenci. Pokud přichází s námětem na reportáž nebo článek, jsou rádi, když se objeví v co nejširším rozsahu.

Inspirujete se třeba v zahraničí v práci s programem televize?

Ano, aktuálně spolupracujeme s kolegy na slovenské straně hranice. Vyrábíme a vysíláme zpravodajský týdeník z česko – slovenského příhraničního prostoru. Na regionální televizi našeho rozsahu je zajímavé to, že ji hodně utváří i sami lidé, kteří se podílí na jejím výsledku. Každý má své osobní zkušenosti, a to nejen profesní. Firmu netvoří žádní profesionální kreativci, ostřílení manažeři či finanční specialisté. Je to tým kolegů, který díky dnešním technickým možnostem dokáže i mezi tolika ostřílenými profesionály (jinými stanicemi), dobře hájit své místo.

Popište klasický den v TV Slovácko.

Všechno začíná u nástěnky, kde jsou rozepsané jednotlivé reportáže – místo, čas, o co jde a kdo vyjíždí. Pak se materiál přiveze do studia, obrázky se z kamery stáhnou na úložné místo, aby k nim měl přístup redaktor i střihač, redaktor téma ho zpracuje a ve střižně vznikne kompletní reportáž. Ta se znovu uloží a počká na další „bratříčky", aby se z příslušného množství reportáží seskládal celý pořad. Ten se nakonec odešle na distribuční místa (náš vysílač ve Starém Městě, odbavovací centrum TV Pohoda a Regionální televize.cz nebo technologické centrum SITEL v Praze. A odtud už letí naše pořady k divákům.

Je nějaký pořad, který byste chtěli udělat, ale přesahuje to vaše možnosti?

Určitě by bylo milé v nějakém časovém horizontu najít v našem vysílání přímý přenos. Ať už by se jednalo o regionální sport, společenskou událost nebo kulturu. Tady jsou zatím jasné limity. Nikoliv profesní, to by kolegové jistě zvládli, ale finanční náročnost takové akce.

Kamil Polko