Z dosud nezjištěných příčin zde začala hořet skládka odpadů, ze které se valil hustý dým. Opakovaná měření neprokázala, že by došlo k ohrožení životního prostředí. 

„Do likvidace se zapojilo celkem devět jednotek. Profesionální hasiči z Lipníku, Hranic, Přerova a Olomouce, kterým pomáhají dobrovolní z Lipníku, Hranic, Oseku nad Bečvou, Veselíčka a Lhoty,“ vyjmenoval krajský mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Podle jeho slov došlo k zahoření plochy o rozloze zhruba sto metrů čtverečních. 

Na místo postupně dorazily jednotky s velkokapacitním cisternami a pro efektivnější způsob hašení byly nasazeny přenosné hasící monitory. 

„Zásobování vodou hasiči zajistili z nového čerpacího místa na řece Bečvě. Jednotky zůstaly na místě až do rozednění, a poté bude opětovně k pomoci využita těžká manipulační technika,“ doplnil Zdeněk Hošák. 

Opakovaná měření neprokázala únik škodlivin do ovzduší a možná nebezpečí. Podle informací Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou je znečištění ovzduší průběžně monitorováno. „Kouř není toxický, ale doporučujeme omezit větrání,“ shrnuli zástupci města.