„Hrozí riziko poškození nebo zničení lesních porostů nejen kvůli neopatrným či neukázněným návštěvníkům. Odhozený nedopalek může během pár minut zničit mnohaletou práci několika generací lesníků. Upozornění je aktuální právě dnes, kdy v souvislosti s oslavami pálení čarodějnic hrozí, že se oheň z vater může velmi snadno rozšířit do okolí. Lesy ČR nabádají veřejnost k nejvyšší opatrnosti při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě," informoval mluvčí společnosti Lesy ČR Zbyněk Boublík.

Mnohé z lesních požárů jsou způsobeny nedbalostí a porušením předpisů z oblasti požární ochrany.

„Obecně známá věc je, že v lese je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň. To lze nejméně 50 metrů od kraje lesa. V lese se však nesmí ani kouřit! Právě odhozený nedopalek je nejčastější příčinou vzniku lesního požáru. Následkem mohou být mnohamilionové škody na lese i tragické následky pro lesní zvěř či návštěvníky lesa. Také z tohoto důvodu se v lese nesmí ani tábořit mimo místa vyhrazená," připomněl mluvčí.

SOUVISEJÍCÍ: V pondělí se znovu rozhořel les u Přemyslovic na Prostějovsku