KDY: sobota 19. října od14 hodin
KDE: letiště Drahotuše
ZA KOLIK: zdarma

Ve 14 hodin je zahájení a registrace draků, v 16 hodin vyhlášení nejhezčího draka v kategorii děti a dospělí, vyhlídkový let pro vítěze. Doprovodný program: soutěže pro děti, prohlídky letadel, ukázky létání modelů, opékání buřtů