Ukázková hodina je zdarma a zájemci se seznámí s programem kurzu a výtvarnými technikami, které si postupně budete moci vyzkoušet: kresba, malba a základní grafické techniky. Potřebné materiály budou k dispozici na místě.