Trasa: Hranice – Velká – Lhotka – Olšovec – Boňkov – Potštát – Kyžlířov – Boňkov – Olšovec – Partutovice – Jindřichov – Pod Dědinou – Střítež nad Ludinou – Hranice

Délka trasy: cca 47 kilometrů

Cyklotrasa začíná v Hranicích (na mapě start), kam mohou dorazit cyklisté i z Přerova po cyklostezce Bečva. Z Hranic musejí vyznavači cykloturistiky vyrazit po cyklotrase číslo 6058, která vede do místní části Hranic – Velké (2), kterou je potřeba projet až k rozcestí a poté se napojit na cyklotrasu číslo 6139, která pokračuje do Lhotky (3), okolo autobusové zastávky doprava trasa pokračuje do Olšovce (4), který se rozprostírá po levé straně. Obec se musí projet a pokračovat po cyklotrase číslo 6226 do Boňkova (5). Tato část trasy se nachází v přírodě a dál vede po cyklotrase 6224 do Potštátu (6), jehož historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Odtud trasa pokračuje do Kyžlířova (7) a poté se vrací zpět do Boňkova (8) a Olšovce (9).

V Olšovci je potřeba odbočit k přírodnímu koupališti Přední skála, cesta cyklisty zavede do Partutovic (10). Poté je nutné pokračovat do Jindřichova (12). Odtud cyklotrasa pokračuje do Podevsí – lidově Pod Dědinou (13), kde stál mlýn. V těchto místech se cyklisté musejí napojit zpět na cyklotrasu číslo 6139 a směřovat do Stříteže nad Ludinou a poté do Hranic (14).

Zajímavosti na trase:

Zatopený kamenolom v Olšovci

Potštátské skalní město – uskupení výrazných skalisek

Maršálkův větrný mlýn v Partutovicích - postaven v roce 1837 Antonínem Mockem, jenž k jeho výstavbě použil díly ze staršího mlýna, o čemž svědčí letopočet 1783 na jednom z nosných trámů.

Šenkův vodní mlýn ve Stříteži nad Ludinou - další z mlýnů nacházející se v blízkosti obce Střítež nad Ludinou. Provoz tohoto mlýna byl ukončen ještě před 1. světovou válkou, i když majitel usedlosti Josef Šenk v roce 1939 hodlal využít svého vodního práva k pohonu pily.