OCHRANNÉ RUKAVICE V OBCHODECH I OMEZENÁ MOŽNOST UBYTOVÁNÍ

Podle opatření ministerstva zdravotnictví budou otevřené obchody od pátku 27. března u vchodu povinně nabízet zákazníkům rukavice nebo sáčky na ruce. 
V rámci stejného mimořádného opatření mohou nově hotely a penziony ubytovávat osoby, které budou požadovat ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

BEZ ROUŠKY ANI RÁNU

Od středy 18. března je zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Za ochranný prostředek je považován respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Za porušení toho  zákazu je možné uložit pokutu až 20 tisíc korun.
Zákaz se nově nevztauje na děti do 2 let a řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami.

OMEZENÍ VOLNÉHO POBYHU OSOB

Od pondělí 16. března také platí omezení volného pohybu osob. Toto omezení se nevztahuje na:
- cestování do zaměstnání k výkonu podnikání
- nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
- cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
- pobyt v přírodě nebo parcích
- účast na pohřbu
- veřejnou hromadnou dopravu
- služby pro obyvatele včetně zásobování
- rozvážkovou službu
- veterinární péči

POBYT NA VEŘEJNOSTI NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB

Vláda ČR nově schválila pobyt na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Speciální infolinka pro Olomoucký kraj ke koronaviru Covid-19: 585 719 719, každý den od 9 do 19 hodin

- Pracoviště protiepidemického odboru v Olomouci: ředitelka Růžena Haliřová, 585 719 232

- Krajská hygienická stanice  Olomouckého kraje: 585 719 719, do odvolání každý den od 8 do 15 hodin

- Celostátní nonstop infolinka: 724 810 106 nebo 725 191 367

- nový web Olomouckého kraje www.krajpomaha.cz, což je zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji

Určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře!

CELOBREPULIKOVÝ PORTÁL CHCI POMOCT

Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen.
Dobrovolníci jsou připravováni pro pravidelný telefonický kontakt se seniory (Kamarád na telefonu), kteří zůstali uzavřeni doma. Senioři se mohou registrovat na tomto tel. čísle: 777 778 538.

Webová stránka: www.chcipomoct.cz

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO SENIORY

Osoby starší 70 let by neměly vycházet po dobu krizového stavu mimo svá obydlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Od středy 25. března by měli chodit senioři na nákup v čase od 8 do 10 hodin. V jiném čase by do obchodů chodit neměli, ale přímo zakázané to není.

Pomoc seniorům se zajištěním základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků ukládá městům a obcím nařízení vlády.

Krizová linka pro seniory - 800 200 007
Linka na pomoc seniorům - 840 111 122

UZAVŘENÉ PRODEJNY A NEDOSTUPNÉ SLUŽBY

S platností od soboty 14. března budou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb. Uzavřeny zůstávají:

- prodej ubytovacích služeb
- provoz autoškol
- sdílené taxislužby
- samoobslužné prádelny a čistírny
- lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

Zakázána je také přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích.

OTEVŘENÉ PRODEJNY A DOSTUPNÉ SLUŽBY

- lékárny, prodejny se zdravotnickými potřebami
- supermarkety
- prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
- optiky
- banky
- trafiky
- pošty (přepážky, kde nedochází k přímému kontaktu) - zrušen je víkendový provoz!
- úřady, které budou otevřeny dvakrát týdně na tři hodiny, a to v pondělí a ve středu
- MHD
- prodejny pokladních jízdenek
- benzinové pumpy, myčky automobilů
- opravny aut, odtahové služby, prodejny náhradních dílů
- servisy výpočetní a telekomunikační techniky, audio- a videopřijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
- zámečnictví či opravy
- údržba a instalaci strojů a zařízení pro domácnost
- provozovny, kde si vyzvednete objednané zboží nebo zásilku
- prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
- květinářství
- prodejny malých domácích zvířat, prodejny s krmivy a dalšími potřebami pro zvířata
- prádelny, čistírny
- prodejny s domacími potřebami (pouze v případě, že si tam lidé mohou zakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci)
- stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- pohřební služby
- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění

ČESKÁ POŠTA

Česká pošta přistupuje v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a rozhodnutími Vlády ČR k omezení provozu. Ty nejdůležitější informace týkající se fungování jednotlivých poboček pošty naleznete níže.

S účinností od 19. března mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16 hodin a s účinností od 21. března je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.

Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním domů, nebo výdejem na pobočkách. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Nově k nim od pondělí 23. března přibudou i důchody, které se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště.
Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. března 2020.

DALŠÍ OMEZENÍ

Plovárna Hranice - uzavřena

Dům dětí a mládeže Hranice - uzavřen

Klub seniorů - uzavřen

Domov seniorů - zákaz návštěv, informace rodinným příslušníkům poskytne ředitelka Simona Hašová nebo vedoucí úseku sociální a zdravotní péče Alena Žídková (kontakt na webových stránkách příspěvkové organizace)

Nemocnice Hranice - zákaz návštěv

Lázně Teplice nad Bečvou - uzavřeny

Zbrašovské aragonitové jeskyně - uzavřeno

Tělocvičny a venkovní areály základních škol - uzavřeny 


Město Hranice od čtvrtka 19. března uzavírá městské mateřské školy


Od stejného dne uzavírá také školní jídelny při ZŠ a MŠ Struhlovsko, ZŠ a MŠ Šromotovo a ZŠ a MŠ Drahotuše. Od 30. března zatím do 14. dubna je přerušen provoz školní jídelny ZŠ a MŠ Drahotuše.  Jídelna na třídě 1. máje je v provozu. 

Město zároveň důrazně doporučilo sportovním oddílům omezit či přerušit tréninkový proces minimálně na období měsíců březen až duben

NÁKUPY PRO SENIORY V HRANICÍCH

Město Hranice zajistilo pro seniory nad 70 let možnost obstarání nezbytných nákupů. Sociální odbor městského úřadu již zajistil 25 těchto nákupů. Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil nezbytné nákupy potravin, hygieny a léků, můžete se obrátit na telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424. 581 828 425 a 581 828 440. Volat můžete v pondělí až pátek dopoledne od 8 do 11:30.

CÍRKVE

Římskokatolická církev - Křížové cesty se ruší. Mše svatá v neděli pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužená mše svatá. Ostatní úpřímně žádáme o duchovní spojení v tomto čase, třeba modlitbou růžence. Ve všední dny mše svatá bude dle běžného pořadu bohoslužeb, ale pouze s účasti do 30 osob

Církev bratrská - do odvolání ruší bohoslužby

POBOČKY VZP

Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. března v souvislosti s výskytem koronaviru omezuje VZP provoz všech svých poboček. Cílem tohoto opatření je ochránit jak klienty, tak i zaměstnance, ale zároveň umožnit klientům vyřízení jejich požadavků. Pro poskytovatele zdravotních služeb zřídila VZP centrální e-mailovou adresu, kam mohou zasílat své dotazy v souvislosti s aktuální situací.

V případě urgentních záležitostí budou klienti vyzváni k telefonnímu kontaktu, v nevyhnutelných situacích následně i k osobnímu jednání. To však bude probíhat ve vyhrazených prostorách v souladu s karanténními opatřeními. Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.vzp.cz. Klienti mohou VZP kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz, aplikace Moje VZP a portálu VZP Point. Rovněž mají možnost v pracovních dnech využít infocentra na telefonním čísle 952 222 222 v době od 8 do 18 hodin. K dispozici jsou i nadále podací boxy/schránky umístěné na pobočkách.

ÚŘADY

Městský úřad Hranice

Pernštějnské náměstí 1, Hranice
Kontaktní telefonní linka 581 828 111 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@mesto-hranice.cz

Úřední hodiny Městského úřadu Hranice jsou stanoveny na pondělí a středu od 13 do 16 hodin.

V nezbytně nutných případech je možné naléhavou úřední záležitost vyřídit v úředních hodinách v pondělí a středu od 13 do 16 hodin i osobně avšak jedině po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.  Jinak nebude vstup na úřad umožněn. Všechny telefonické a e-mailové kontakty zůstávají v platnosti.

Městský úřad Hranice reaguje na aktuální nařízení vlády ČR a upozorňuje veřejnost, že od pondělí 16. března jsou uzavřeny všechny objekty Městského úřadu Hranice a Městské policie Hranice pro veřejnost. Nařízení platí do odvolání.V provozu zůstávají veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště úřadu. Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu.

Vzhledem k současné situaci může jakékoliv podání vůči živnostenskému úřadu fyzická osoba podat prostřednictvím e-mailové adresy (marie.caletkova@mesto-hranice.czjitka.honsova@mesto-hranice.czmarcela.nemcova@mesto-hranice.cz), právnická osoba i prostřednictvím datové schránky.

Pro veřejnost je zřízena informační linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje tel. 585 719 719 s provozem od 9.00 do 19.00 hodin denně

Další opatření Městského úřadu Hranice

- Zápis do 1. tříd proběhne od 6. do 17. dubna bez přítomnosti dětí

- Ekoltes pořizuje speciální popelnice na použité roušky a další závadný materiál

Rada zrušila poplatky za družiny a školky, promíjí nájmy v městských prostorách

NEMOCNICE HRANICE

Do odvolání ošetřují pouze akutní případy. Plánovaná vyšetření možná pouze po TELEFONICKÉ konzultaci s lékařem.

!  ŠÍŘENÍ  NEMOCI   COVID-19 JE   TRESTNÝM   ČINEM  !

- Nemocnice Hranice a. s. není určena pro diagnostiku a léčbu koronavirového onemocnění.
- Příslušným určeným pracovištěm je Infekční oddělení Nemocnice Prostějov!
- Po celou inkubační dobu, tj. 14 dnů, je třeba se zdržovat pouze v místě bydliště (doma), omezit styk s ostatními osobami. Sledujte svůj zdravotní stav. Telefonicky konzultujte svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem.
- Pokud se objeví příznaky jako teplota, horečka  (nad 37 °C nebo nad 38 °C) kašel, dušnost, dýchací obtíže, kontaktujte místně příslušné infekční oddělení (okres Přerov spadá pod infekční oddělení Nemocnici Prostějov, tel. čísla 582 315 501, 506), nebo KHS v Olomouci (585 719 234, 254).
- Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční oddělení, nejezděte hromadnou dopravou, pokud možno se dopravte osobním autem, v případě zhoršení zdravotního stavu zavolejte ZZS (155) s vysvětlením vaší klinické a epidemiologické anamnézy (jaké máte potíže a odkud jste přicestovali).

PARKOVACÍ ZÓNY V HRANICÍCH

Vláda ČR rozhodla že do 24. března 2020 se pozastavuje platnost nařízení o parkovacích zónách ve městech. Pro Hranice to znamená, že nemusíte na zpoplatněných parkovištích platit. Parkovací automaty jsou vypnuté.

MHD HRANICE

Od úterý 17. března  přechází MHD Hranice na prázdninový provoz. 

AUTOBUSOVÉ LINKY OLOMOUCKÉHO KRAJE

V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin – nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.

Čekárna a informace na autobusovém nádraží omezují provoz. Nově jsou jak informační kancelář, tak čekárna otevřeny v pondělí až pátek od 7.30 do 11 hodin a od 11.30 do 15.30 hodin.

Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88

ČESKÉ DRÁHY

– Kvůli nouzovému stavu nebudou od pondělí 30. března v Olomouckém kraji jezdit školní spoje. Uájemci naleznou na www.kidsok.cz.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku