Město tvrdí, že některá opatření již byla realizována a větší úbytek dopravy nastane až po vybudování vysokorychlostní železniční trati a takzvané Palačovské spojky, o které se hovoří již mnoho let. Ta je v režii ministerstva dopravy a má ulevit Hranicím a městům na trase z Hranic do Valašského Meziříčí.

Kritici radnice ale poukazují na to, že město nepostupuje v řešení nadměrného zatížení dopravy systémově a neusiluje o to, aby zlepšilo obyvatelům podmínky pro život.

„Doprava by měla městem plynule protékat. Je to jako voda. Když ji v některém místě zahradíte, tak se vyvalí v jiném místě. Dnes se to řeší tím způsobem, že je problém na nějaké ulici, tak ji zavřeme. Už v minulém volebním období jsme navrhovali, aby město dopravu řešilo dlouhodobě a hlavně systémově, protože doprava se nedá řešit dílčími kroky. Je to třeba řešit jako koncept a ten naplnit, a proto jsme navrhovali, aby město mělo vlastního externího dopravního specialistu, se kterým by se všechny kroky konzultovali. Bohužel tento návrh neprošel,“ řekl zastupitel Ivo Lesák.

Nový terminál

Podle hranického starosty Jiřího Kudláčka ale město dělá pro zlepšení dopravní situace, co je v jeho silách. Vše je ovšem otázka financí, které musí uvolnit nejen město, ale především stát.

„Stát posílá na obce a města asi dvacet procent prostředků, které by byly třeba. I s tímto málem se snažíme maximálně využívat vyhlašované dotační tituly a financovat především cyklostezky, chodníky, opravovat místní komunikace, budovat zastávky MHD, zvyšovat počet veřejných parkovacích míst, a tak dále,“ uvedl starosta Kuldláček.

Podobný pohled na problematiku dopravy má i místostarosta Daniel Vitonský.

„Na to, abychom vybudovali vše k nějakému ideálu, který vzešel z Plánu udržitelné mobility, který si město nechalo zpracovat, tak by jen ve městě bylo třeba investic zhruba ve výši 800 milionů korun,“ sdělil místostarosta Vitonský s tím, že Hranice jsou v tomto ohledu hodně závislé na dobudování regionálních a nadregionálních komunikací, a to jak na silnicích, tak v případě výstavby vysokorychlostní trati (VRT) a s tím souvisejícím novým dopravním terminálem, jenž by měl v Hranicích vzniknout. Ten by měl být společný jak pro vlakovou, tak autobusovou dopravu.

Vizualizace VRT Přerov - Bohumín. Drahotuše
V Drahotuších odmítají trasu vysokorychlostní trati. Ve hře jsou dvě varianty

Nevyřešené křížení u kina Svět

Hranicím by částečně mohlo pomoci vybudování takzvané Palačovské spojky, s jejíž realizací se začalo v letošním roce. Dalšími důležitými obchvaty pro město Hranice jsou takzvaný Severovýchodní obchvat a obchvat místní části Velká.

„Zde město bohužel musí čekat, až projektanti VRTky určí její přesnou polohu, která bude mít vliv na umístění plánovaných obchvatů města. V prvním případě by se mělo jednat o odvedení kamionové dopravy, která směřuje do průmyslové zóny v bývalém areálu Sigmy a ve druhém případě bychom díky tomuto obchvatu odvedli těžkou dopravu z kamenolomu z místních částí Velká a Drahotuše. Tohle všechno jsou ale investice a stavby, které město může ovlivnit jen neustálým tlakem a vyjednáváním na kraji a na příslušných ministerstvech,“ vysvětlil místostarosta Vitonský.

Podle některých řidičů je ve městě problémem také dlouhodobě nevyřešená křižovatka u bývalého kina Svět.

„Je nepřehledná a frekventovaná. Nedá se z ní v době špičky prakticky vyjet,“ povzdechl si jeden z řidičů Josef Masař.

I zde však svítá na lepší časy.

„V příštím volebním období by zde měla být vybudována světelně řízená křižovatka. V plánu jsou ale i další úseky cyklostezek a bezpečnostních prvků na komunikacích, tedy akce, které se v současné době projekčně připravují,“ prozradil první místostarosta Hranic Vladimír Juračka.

Petr Vrána (ANO)
Kdo chce vést vaši obec na Přerovsku a Hranicku? Deník přináší kandidátky

ANKETA: Jak velkým problémem je v Hranicích doprava? Jaký je váš recept na řešení situace?

Jiří Kudláček, starosta Hranic

Jiří Kudláček, starosta HranicJiří Kudláček, starosta HranicZdroj: Archiv Jiřího Kudláčka, se souhlasemCelkový koncept soukromé i veřejné dopravy není nákup jednoho autobusu. Je to neustálý proces koordinace všech dopravních možností i zlepšování podmínek na všech stupních. V plánech rozvoje města jsou nové body napojení především sídlišť, napojenost I/47 novými výjezdy a obchvaty města. Severovýchodní obchvat řeší napojení průmyslových částí a druhý vyvedení nákladní dopravy z kamenolomu Hrabůvka a přímé napojení CTP Hranice na dálnici. V současné době hledáme optimální variantu a prospěšnost pro využití plánované vysokorychlostní železniční trati. Víme, co chceme, projekty jsou na stole, nemáme finanční zdroje. Faktický rozvoj České republiky zajišťují obce a města. Pokud nebudou posíleny jejich rozpočty, začnou se postupně rozpadat.

Vladimír Juračka, 1. místostarosta Hranic

Vladimír Juračka, místostarosta HranicVladimír Juračka, místostarosta HranicZdroj: Archiv Vladimíra Juračky, se souhlasemVýznamné zlepšení dopravní situace určitě přinese vybudování Palačovské spojky, která z Hranic odvede tranzitní dopravu. Město ve snaze odlehčit dopravnímu zatížení podporuje hromadnou a bezmotorovou dopravu, zavedlo bezplatnou MHD, vybudovalo s využitím dotace cyklověž u nádraží Českých drah a staví další cyklostezky. Průběžně budujeme bezpečnostní prvky na komunikacích v podobě bezpečných přechodů pro chodce a bezpečnostních ostrůvků. Projekčně je připraveno řešení několika kolizních míst formou světelně řízených křižovatek. Snažíme se řešit chronický nedostatek parkovacích míst budováním nových odstavných ploch. Řada opatření již byla realizována, další se budou realizovat průběžně podle finančních možností města.

Daniel Vitonský, 2. místostarosta Hranic

Daniel Vitonský, místostarosta HranicDaniel Vitonský, místostarosta HranicZdroj: Archiv Daniela Vitonského, se souhlasemDopravní situace v každém městě se dá vždy vylepšovat. Záleží však, v jakém směru co město trápí, a zda je vůbec v silách a možnostech města některé věci ovlivnit. Hranice jsou v tomto ohledu hodně závislé na dobudování regionálních a nadregionálních komunikací, a to se bavím jak o silnicích, ale taky o případné výstavbě Vysokorychlostní trati (VRT). Co se týká nadregionálních dopravních sítí, tak se snažíme být u všech jednání, která se dotýkají staveb v našem území a důrazně prosazujeme naše zájmy. Jinak se snažíme maximálně využívat všech dostupných dotačních titulů a každý rok se opraví nebo postaví nějaké chodníky, parkoviště nebo komunikace či cyklostezka. Bohužel kromě různých dotací, kterých je však žalostně málo, či v nich není alokován dostatek finančních prostředků, město samotné nemá dostatek zdrojů, aby vše realizovalo ze svého
rozpočtu. Zavedli jsme také MHD zdarma pro všechny, abychom občany motivovali k tomu, aby auta v rámci města využívali co nejméně. MHD máme navíc co nejvíce ekologickou, protože ji zajišťujeme výhradně prostřednictvím elektrobusů.

Jiří Šnajdr, Hustopeče nad Bečvou

Jiří Šnajdr, obyvatel Hustopečí nad BečvouJiří Šnajdr, obyvatel Hustopečí nad BečvouZdroj: Deník/Dagmar RozkošnáNejsem z Hranic, ale jezdím sem zhruba jednou za týden. Dopravy je tady opravdu hodně. Hlavně v dopravní špičce. Snad by pomohl nějaký ten obchvat. Jiné řešení nevidím.

Miroslava Kucharičová, Hranice

Miroslava Kucharičová, obyvatelka HranicMiroslava Kucharičová, obyvatelka HranicZdroj: Deník/Dagmar RozkošnáJezdí tady opravdu hodně aut. Hlavně odpoledne, když se vracejí všichni domů z práce, tak to je mazec. Nejvíce po ulici Komenského směrem na Valmez. Myslím si, že tady by nám pomohl jedině nějaký obchvat, ale bližší infomace o jeho výstavbě zatím nemám.

Petr Kania, Drahotuše

Petr Kania, obyvatel DrahotušíPetr Kania, obyvatel DrahotušíZdroj: Deník/Dagmar RozkošnáJe to tady šíleně zatížené dopravou. Hlavně by se mělo udělat něco s tou křižovatkou u bývalého kina za zámkem. To je velký zádrhel a pro řidiče oříšek.

Proč doprava v Hranicích?

Dopravní zatížení roste, což je zásadní problém, který se netýká jen Hranic. Město sice vzkvétá, ale sužuje jej především tranzitní doprava. Nejvytíženějšími ulicemi projedou denně tisíce osobních i nákladních aut. V dopravní špičce se tvoří kolony a z vedlejších ulic je v době špičky téměř nemožné vyjet. Je na místě být ale v tomto ohledu optimistou. Pokud dojde k dlouho plánované realizaci Palačovské spojky s termínem dokončení v roce 2025, je řešení na dosah ruky, a alespoň části města se tak znatelně uleví. Vše je, jako už tradičně, otázkou peněz. A tak obyvatelům Hranic nezbývá - ostatně stejně jako jinde - než čekat a věřit trochu upravenému rčení, že trpělivost dálnice i obchvaty přináší. Obyvatelé sousedního města Přerova by o tom mohli vyprávět své. Na dokončení dálnice tam čekají desítky let.