„V oblasti kultury jsou tyto finanční prostředky určeny nejen na granty, například na provoz střediska volného času a městské knihovny či na kulturní akce, ale také na opravy a údržbu památek,“ upřesnila mluvčí lipnické radnice Magdalena Gladišová.

Peníze půjdou i na opravu východního křídla zámku, zpracování projektové dokumentace na zajištění statiky kláštera či na rekonstrukci Informačního centra.

Také v oblasti sportu půjdou peníze jak na granty, tak investiční akce. Finance budou použity na přípravu výstavby sportovní haly či stavbu víceúčelové hřiště v Komenského sadech.