Součástí doprovodného programu bude i prezentace Denního centra Archa a prodejní výstava výrobků. Návštěvníci budou mít možnost si změřit krevní tlak a cukr a vyzkoušet si nějaké kompenzační pomůcky.