Návštěvníci se mohou těšit na pásmo skladeb, které uvedou děti z dechového souboru Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou pod vedením učitele Petra Slaměníka.

Poté zahraje dětský dechový soubor skladbu Karola Pádivéhého Pochod, při které vystoupí mažoretky - seniorky z Týna nad Bečvou pod názvem Svěženky. Program zakončí vystoupení šternberského canisterapeutického sdružení Aura Canis pod vedením Jany Dohnalové.

Toto sdružení předvede možnosti canisterapie – pozitivní působení psa na zdraví člověka. Na sobotní program pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany zve Charita v Lipníku nad Bečvou.