Koncertu se zhostily žačky druhého cyklu Základní umělecké školy Hranice ze třídy Jany Labašové.

„Vymyslely si ho samy,“ podotkla jejich učitelka. „Tentokrát se nejednalo o žádný populár, jako jsou písničky z filmů a podobně. Je to soudobá vážná klavírní hudba,“ pojmenovala koncert Labašová.

Ve skladbách K. Slavického, V. Lejska, L. Hurníka nebo U. Nehlse či G. Gershwina předvedly středoškolačky Barbora Holíková, Renata Hlavová a Tereza Dvořáková sólové i čtyřruční skladby, obtížné klavírní postupy a také nejrůznější harmonie s jazzovými prvky. V závěru se k děvčatům přidal ještě i Schwindel kvartet ve složení Tamary Foltýnkové, Jany Klézlové, Marie Ličmanové a Ludmily Hruškové.

„Je to takové unikum – dva klavíry za doprovodu smyčcového kvarteta,“ zdůraznila Labašová.

Ona sama už má na svém kontě také celou řadu skladeb. Zazněly například v dětském muzikálu Růženka. Na úterním koncertě bylo na programu její Proudění. (ka)