Pod vystavenými díly jsou v drtivé většině podepsáni studenti Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy. K velmi kvalitním patří například plastiky Zuzany Nevřivové.

„Svým osobitým přístupem, citlivostí a neobvyklou vyzrálostí vytvořila figury křehké a zranitelné, vystihující smutek konce lidského žití,“ upozornila přítomné návštěvníky na dvě velmi zdařilá díla kurátorka výstavy Renata Skřebská.

Také na obrazech, které jsou teď na staré radnici k vidění, se objevuje problematika lidského života a jeho proměn. Akvarely Ivy Kuřilové zachycují například problém zapomínání podoby blízkého člověka.

„U Sedmi smrtelných hřích autora Filipa Macha si všimněte, jak odvážně a originálně námět pojal,“ poukázala na další vystavené malířské dílo Skřebská.

Další diplomová práce v podobě tapiserie patří Daně Šmídové a nese název Mýtus. Promítá se do ní autorčina vazba na přírodu. Textilní dílo je totiž vyrobeno z ryze přírodních materiálů a znázorňuje zvířecí motivy. „Další tapiserie patří Petře Pavlíkové a ta se pro změnu zabývá geometrií města,“ doplnila kurátorka. Na výstavě jsou dále k vidění ilustrace knihy v podání Aleny Kalvodové a Žanety Mrozkové a linoryty Romany Černé.

Abstraktní díla zde mají zastoupení v podobě obrazů Jana Kopřivy a Niny Pavelkové. Výstava je však doplněna také o práce studentů pátého ročníku katedry. „K autorům, jejichž díla nejsou diplomovou prací, patří Karel Švach, Jana Gutteková a Adéla Šosová,“ doplnila pro úplnost Skřebská s tím, že všichni tři jmenovaní se věnují malbě.

Výstava bude ve výstavní síni Stará radnice ke zhlédnutí do 5. dubna.

Kateřina Kapková