„Vycházel jsem z textů zveřejněných kdysi v Záhorské kronice. Hledal jsem jejich nejstarší a tedy i nejautentičtější znění,“ uvedl Tomáš Pospěch. Ten z celkem 230 pověstí vybral do knihy zhruba sedmdesát. Kniha je také vybavená ilustracemi, o které se postarala grafička Nora Procházková.

Celkem sedmdesát pověstí, z nichž větší část vyšla v devadesátých letech v Hranických novinách, tvoří obsah nové knihy. „Snažil jsem se najít co nejstarší a tedy co nejautentičtější znění těchto pověstí. Čerpal jsem především z textů vydaných v záhorských listech,“ uvedl Tomáš Pospěch.

Ten při sestavování knihy vybíral z celkem 230 pověstí vztahujících se k Hranicku. „Většinu pověstí jsem nasbíral už v průběhu devadesátých let. Impuls k soubornému vydání dala grafička Nora Procházková, která ilustrace k těmto pověstem dělala jako svou školní práci a nyní mne požádala, jestli by to nešlo vydat knižně,“ podotkl Tomáš Pospěch.