Komentář, který vyvolal dikusi o Zámeckém klubu, najdete zde: Klub pro mladé?

 

Vědomi si platnosti lidových rčení, reagujeme na tento článek. „Mlčení znamená souhlas“ – my s článkem pana Pjentaka nemůžeme souhlasit, a tedy ani jej přejít mlčením.

„Oko za oko – zub za zub“ – toto rčení (i když by se zde také hodilo) má přinejmenším pomstychtivý nádech, takže je necháme ladem, nenecháme se vyprovokovat a nebudeme oplácet stejnou mincí, a raději se v duchu jiného pořekadla „Kdo po tobě kamenem – ty po něm chlebem“ soustředíme na pravdivé informování čtenářů o činnosti Zámeckého klubu jako součásti Městského kulturního zařízení Hranice, příspěvkové organizace města.

Autor zmiňovaného „komentáře“ (jak jej po vzoru profesionálních médií nazval) hodnotí „podivné programové směřování“ Zámeckého klubu, které je podle něj zaměřeno především na generaci ve věku od třiceti do padesáti let, program jako by se dělal pro hrstku vyvolených, klub je prý neútulný…

Autor se opírá o (citujeme) „stížnosti, které slyším…“ a „…pro mladé toho v klubu příliš mnoho není: jednou za pár měsíců hip hop, jednou za pár měsíců funk, jednou za pár měsíců house, techno nebo drum'n'bass…“

Chceme tedy připomenout, že Zámecký klub byl předán do ZKUŠEBNÍHO (a to je třeba zdůraznit) provozu 15. listopadu 2007 a závěrečný program roku 2007 se konal 21. prosince.

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že je to rozmezí pěti týdnů. Je tedy evidentní, že nelze vynášet soudy o tom, co v klubu je nebo není v rozmezí „pár měsíců“, jako to udělal – a to rovnou v tisku, pan Pjentak.

Co ale konstatovat a také doložit lze, je skutečnost, že za toto období pěti týdnů nabídl Zámecký klub (kromě venkovního koncertu Dechové hudby ZUŠ Hranice při předání klubu do zkušebního provozu a tří akcí firemních) celkem 10 programů pro veřejnost, a za toto období navštívilo klub celkem 719 diváků (uvádět statistiku průměrné návštěvnosti by se u takto čitelného počtu z úcty ke čtenáři ani nehodilo).

Z těchto deseti programů bylo pět pátečních večerů a jeden úterní věnováno programům pro mladé publikum (z toho jeden byl určen jako benfice pro hranické KC Kappa – centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí) a zbylé čtyři termíny (1x neděle, 2x úterý a 1x středa) patřil klub žánrům, které pan Pjentak ohodnotil, že „mají svá nejlepší léta za sebou“.

S tím také nemůžeme souhlasit, ponechejme ale každému právo na jeho vlastní názor a přidržme se faktů – byly to koncerty ve stylu jazz, blues, swing, folk-rock, také publicistický pořad významného hudebního kritika…

Od samého počátku byla vize taková, že bude klub nabízet program nejrůznějším věkovým kategoriím a že tato nabídka bude i žánrově pestrá. Na klubovém pódiu dostaly tedy prostor jak místní kapely, tak hosté z tuzemska i zahraničí.

Zkušební provoz slouží k tzv. „vychytání“ nedostatků, otestování návštěvnosti, zájmu veřejnosti o různé typy programů a podobně.

A to vše jsou záležitosti, které musí ukázat praxe – jinak se nese zvuk prázdným sálem, jinak když je sál zaplněn diváky… a tak vychytáváme“, zkoušíme, snažíme se…

Například akustiku sálu by už brzy měly vylepšit speciální tlumící panely a zvuk vylepší doplněná aparatura. Zde si dovolíme jen malou „odbočku z výčtu faktů“ – pan Pjentak by byl - jak je z jeho článku patrno - asi pro variantu klubu výhradně pro mladé (tedy jak naznačuje ne již pro třicetileté, tím méně pak starší diváky).

Chceme jen nevtíravě připomenout, že i dnešním –náctiletým bude jednou třicet (jakkoli se jim dnes tato doba možná jeví příliš vzdálenou).

Jistě by se jim pak nelíbilo, kdyby jim klub zavřel dveře před nosem, s tím, že je jen pro ty mladší – a pro ně už nic?

S dalším konstatováním autora zmíněného článku také nemůžeme souhlasit– a to, že není dán dostatečný prostor k účinkování místním mladým hudebníkům a DJům…

Z uvedených 10 pořadů jich takových bylo 6…. Opět jednoduché počty… Pořekadly jsme začali, a také jedním článek uzavřeme: „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“ – i s tím jistě všichni souhlasíme, úkolem a cílem kolektivu Městského kulturního zařízení ale je - alespoň co se programové nabídky týče – vyhovět co nejširšímu spektru i počtu občanů.

Snažíme se o to. Kromě koncertů je hranický klub uzpůsoben i k pořádání malých divadel, přednášek, tanečních kurzů, vzdělávacích pořadů, poslechových večerů, folklorních programů, poezie, a také různých školení a firemních akcí… Už jsme samozřejmě zahájili jednání i v těchto rovinách, ovšem nejde všechno hned a najednou.

Žádáme tedy nejen pana Pjentaka o trochu strpení, ale hlavně vás, kteří máte nápady, náměty a chuť do spolupráce, ozvěte se nám. Nemáme bohužel zatím mnoho času na velké akademické diskuse – jak jsme už naznačili - Zámecký klub je takové „dvouměsíční miminko“ a „vypiplat ho“ představuje spoustu práce – ale už nyní máte možnost vyjádřit svou představu o využití klubu na naší mailové adrese (Pozn. redakce – mailové adresy redakce bezplatně neuvádí.).

Budeme moc rádi, když se ozvou ti, kteří by v klubu rádi účinkovali, i ti, kteří zatím v nabídce nenašli „to pravé ořechové“.

A samozřejmě rádi dostaneme i e-mail od vás, kteří jste klub již navštívili a program se vám líbil… víme to, ale nemůžeme to nijak dokázat.

My jsme tu totiž nejen pro vás, ale jsme tu s vámi – návštěvníci klubu vědí, že my oba níže podepsaní jsme na akcích přítomni (shodou okolností jsme každý stihli osm akcí z uvedených deseti) a že nás váš názor zajímá, a vaše spokojenost vždy potěší, nicméně kritika (když je oprávněná), je pro nás také užitečná.

Těšíme se na vás!

DALŠÍ ČLÁNKY, KTERÉ REAGUJÍ NA KOMENTÁŘKlub pro mladé?NAJDETE ZDE:

S výběrem kapel jsem spokojen, obavy mám o manažerské schopnosti vedení klubu

Chceme vytvořit klub pro mladé

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika