„Podobná akce tu není poprvé, letos nás k uspořádání donutila finanční situace našeho klubu. Jsme rádi za velkou účast všech příchozích,“ podotkl Pavel Křištof z klubu BMX Hranice. Sál byl zaplněn do posledního místečka.

V tombole se za přispění místních podnikatelů sešlo téměř 150 různorodých atraktivních cen. Nechyběly však ani ceny útěchy v podobě velké role toaletního papíru. Černotínský DJ pouštěl muziku až do časných ranních hodin a taneční parket mezi modrými stěnami a zrcadly opouštěli tanečníci jen velmi neradi.