Figurální sousoší Panny Marie s Ježíškem bylo ve velmi špatném stavu, proto ho bylo nutné zrestaurovat. Práce se ujal hranický rodák, akademický sochař Marek Ludmila.

Brzy však zjistil, že socha je na tom ještě daleko hůře, než bylo na první pohled zřejmé. Z toho důvodu se opravy protáhly.

„Jde o sochu z 18 století, vysekanou z nepříliš kvalitního pískovce. Socha byla značně poničená, v podstatě se rozpadala. Proto jsme se s městem domluvili, že torzo sochy zakonzervuji a na základě podkladů vytvořím sochu novou z umělého kamene. Tu jsme nainstalovali zpět a originál byl předán hranickému Muzeu“ uvedl již dříve Ludmila.

Nová socha byla na místo osazena v létě 2008, originální torzo bylo umístěno na konci roku 2008 ve staré radnici. Socha má neobvyklou podobu. Kloubí se tu lidový přístup s profesionálním rukopisem sochaře.

Madona není vysoká, měří 1,2 metru, a je zobrazena nezvykle jako půlfigura v oblacích. Spolu s dítětem tvoří poměrně mohutný celek. Takto se obvykle zobrazuje Panny Marie Milostná, ovšem pouze na obrazech.

Podobné vyobrazení je například v kostele v Dubu u Olomouce. Hranická socha je tak ojedinělým exemplářem.