V Hranicích bylo dosud známé hlavně dílo Vladimíra Komárka, práce jeho přátel a generačních druhů Jaroslava Klápště a Václava Pokorného jsou pro zdejší milovníky výtvarného umění objevem. Ačkoli nikdy nevytvořili výtvarnou skupinu s oficiálním programem, právě jejich grafická tvorba ukazuje, jak si byli blízcí.

Grafické techniky jsou pro malíře lákavou výzvou právě proto, že v sobě nesou různá omezení výrazových prostředků a představují tak významné zúžení formy. Obsah a forma jsou dva póly uměleckého sdělení: forma vytváří prostor, ale i očekávání, s nímž si umělec pohrává, aby je naplnil novým obsahem a dal mu nečekané vyústění.

V tom spočívá princip poezie, magické síly umění, které se nelze ubránit. Výstava v Galerii Sklep shromáždila výběr mistrovských děl vytvořených technikami suchá jehla, lept, linoryt, litografie a dřevoryt. V jejich poetice najdeme odraz lidských myšlenek a pocitů, které jsme spoluprožívali během posledního půlstoletí.

Malíři málokdy najdou někoho, komu by bez obav svěřili tisk svých grafik: právě způsob nanášení barvy, její rozetření nebo naopak setření dává grafickému listu konečnou podobu, která se na žádném otisku neopakuje beze změny.

Ten, kdo grafiku tiskem uvádí v život, musí mít nejen výtvarné nadání: on se musí vcítit do autorovy myšlenky, musí mít duši umělce. Právě na takového nadšence měli Klápště, Komárek a Pokorný štěstí, a z jeho dílny pochází ojedinělá kolekce, kterou v následujících třiceti dnech mámemožnost obdivovat.