Ta je otevřena v gotickém sále Městského muzea. „Cílem výstavy je ukázat život města v událostech, a tak má pro místní obyvatele jistý půvab v tom, že si mohou zavzpomínat na staré časy, na kus svého života, na své mládí,“ vysvětlila ředitelka muzea Hana Svobodová.

K vidění jsou například fotografie zachycující návštěvy významných osobností v Hranicích – například prezidentů T. G. Masaryka nebo Edvarda Beneše, ale také sportovce Emila Zátopka a kardinála Františka Tomáška. Dále je připomenuta výstavba hranických sídlišť, oslavy osmistého výročí založení města, rekonstrukce a slavnostní znovuotevření zámku atd. Významná je určitě připomínka všech větších povodní, které sužovaly Hranice napříč dvacátým stoletím.

Expozice není nezaměřena pouze na fotografie, ale také na historické dokumenty. „Za nejzajímavější považuji plány německých okupantů na přestavbu severní strany zámku a Masarykova náměstí z roku 1944,“ uvádí ředitelka muzea. Výstava je k vidění do 16. března.

Martin Bobek