Kubáň patřil k zakladatelům moderní československé armády a zemřel umučen nacisty za účast vodboji.

„Polovina fotografií jsou civilní snímky pátera Methoda, tedy kněze, oblečeného do kleriky, nebo alespoň do kolárku. Druhá polovina fotografií ho ukazuje jako důstojníka československé armády v uniformě. Právě to je ono napětí, které my vojenští kaplani dobře známe,“ uvedl při zahájení výstavy v kasárnách generála Zahálky hlavní kaplan Armády České republiky Jan Kozler.

Vernisáž byla součástí dvoudenního shromáždění kaplanů, které se koná každé čtvrtletí u útvarů, v nichž působí vojenský kaplan.

Expozice je přístupná nejen vojákům, ale i cvilistům, ti se však předem musí domluvit s místním kaplanem Romanem Lukášem.