Přerované si můžou připomenout, jak probíhala stavba parčíku a majáku u Michalova, nebo se zadívat do projektů na stavbu Tyršova mostu a autobusového nádraží.

„Dívám se na stavbu průpichu a hlavně, kudy povede. Vidím, že to jde přímo přes mou zahrádku,“ ukazoval prstem na jeden z projektů magistrátu jeden z návštěvníků výstavy.

Přerované se mohou kochat projekty, které pro ně připravil odbor rozvoje města, až do konce března. Výstava je otevřena od 8 do 17 hodin.