Výstava má dvě části. První se věnuje veřejné pozici bývalého starosty Hranic a sleduje, co se ve městě po dobu jeho působení změnilo.

Druhá část nahlíží na Vladimíra Juračku jako na člověka s konkrétními zájmy. Jak uvedla majitelka Galerie Sklep, děti si přichystaly také bustu Vladimíra Juračky.

„Cílem naší práce bylo, aby si děti uvědomily, že za změnami, které se ve městě odehrávají, stojí konkrétní člověk,“ řekla vedoucí projektu Renáta Ambrůzová.

Na výstavě se po celý rok podílely všechny děti z výtvarného oboru Základní umělecké školy. „Pracovní název výstavy zněl Život a dílo Vladimíra Juračky, když však starosta opustil svou funkci, rozhodli jsme se název s trochou nadsázky přeformulovat na Hranice bez Juračky,“ vysvětlila Ambrůzová.