„Merenda je určena hlavně pro děti a mládež z dětských domovů, sociálních ústavů, stacionářů a SOS vesniček. Je pozváno celkem 18 institucí,“ uvedla spoluorganizátorka ze spolku žen Liběna Hrešková.

V letošním roce se bude zároveň konat i šestý ročník soutěže Miss Dospělák nebo třeba Miss Tance.

„Každá ohodnocená maska obdrží korunku, šerpu, titul a dárek. V průběhu merendy budou různé soutěže pro děti i dospělé a nikdo neodejde s prázdnou,“ dodala Liběna Hrešková.

Pro každého návštěvníka, ať už malého či dospělého, bude nachystané bohaté občerstvení a pitný režim zdarma. Hudební složku pak obstará Dj-Dalis a zábavu zaopatří i vystoupení členek spolku. Dětská merenda se započne od 14 hodin v Zrcadlovém sále v Hranicích.