V letošním třetím ročníku budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. K Evropskému testovacímu týdnu (ETT) HIV/AIDS se připojuje také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a poradny v Ostravě, Zlíně a Olomouci, které jsou v jeho působnosti.

Poradny HIV/AIDS budou v tomto týdnu fungovat denně, a to od pondělí do pátku 23.-27.11. a jejich provozní doba bude rozšířena dle možností poraden. Poradny budou nabízet bezplatné anonymní testování na HIV všem zájemcům, včetně předtestového a potestového poradenství.

Poslední statistika vývoje HIV/AIDS v ČR, která je zpracována Národní referenční laboratoří pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze a je také zveřejněna na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS. 

Statistiky HIV/AIDS

Statistiky jsou bohužel nemilosrdné. V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. Včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím.

Statistiky HIV/AIDS

Evropský testovací týden je určen široké veřejnosti. Nechat otestovat se může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog.

Poradna HIV/AIDS v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava
Běžná provozní doba poradny: Pondělí 15:00-18:00 hod.
Evropský testovací týden HIV 23.11. - 27.11.
Rozšířená provozní doba poradny: Pondělí až čtvrtek 9:00-18:00 hod., Pátek 9:00-12:00 hod.

Poradna HIV/AIDS ve Zlíně

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
Budova 26 Krajské nemocnice Tomáše Bati
Běžná provozní doba poradny: Pondělí 11:00-13:00 hod. (do 6.12.2015)
Pondělí 11:00-17:30 hod. (od 7.12.2015)
Evropský testovací týden HIV 23.11. - 27.11.
Rozšířená provozní doba poradny: Pondělí až pátek 7:00-17:30 hod.

Poradna HIV/AIDS ve Vsetíně

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Vsetín, 4. května 287.
Budova KHS Zlínského kraje,
Provoz poradny: Úterý 12:30-14:30.

Poradna HIV/AIDS v Olomouci

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Wolkerova 6, Olomouc
Budova Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
Běžná provozní doba poradny: Pondělí 13:30-16:30 hod.
Evropský testovací týden HIV 23.11. - 27.11.
Rozšířená provozní doba poradny: Pondělí až pátek 13:30-16:30 hod.