„Bylo to něco neuvěřitelného. Občané skandovali, měli vlajky, zpívalo se, tančilo a dokonce jsem dostal i hobla. Jsem moc rád, že to tak dopadlo," prozradil něco málo z průběhu oslav Tomáš Müller.

Držet palce Nové Hradečné vyrazila do Luhačovic také padesátka místních obyvatel, pro které obec vypravila speciální autobus. Mezi nimi nechyběla ani Svatava Rutarová, členka místního Klubu žen, jehož činnost má na kulturním a společenském životě ve vesnici zásadní podíl.

„Byl to opravdu nevšední zážitek. Ve vzduchu bylo cítit nadšení. Jsem ráda, že jsem se na místě mohla setkat s lidmi z jiných vesnic, kteří se snaží zlepšovat a zpříjemňovat život v obci. Bylo to velmi inspirativní," řekla Svatava Rutarová, která s Klubem žen pořádá v Nové Hradečné nejrůznější akce pro děti, program pro seniory, sportovní soutěže a zapojuje se i do činnosti fary.

Bronzovou příčku v soutěži Vesnice roku 2014 vybojovala Nová Hradečná mezi třinácti obcemi ze všech krajů České republiky. Vítězem se stala obec Kateřinice na Vsetínsku a na druhém místě skončil Ořechov na Žďársku. Starosta Tomáš Müller zároveň naznačil, že příští rok by mohl být výsledek ještě lepší.

„Hlavně nesmíme usnout na vavřínech. Je třeba vesnici dál propagovat, zušlechťovat a snažit se, aby se v ní našim obyvatelům žilo stejně pěkně, jako doposud," řekl na závěr starosta Nové Hradečné Tomáš Müller.