Úvodní víkendové setkání začalo v sobotu dopoledne seznámením klientů z nízkoprahových center v Přerově a Olomouci s několika dobrovolníky. Mezi klienty panoval pozitivní přístup. „Chci tu poznat nové lidi a dostat zkušenosti do života. Zajímá mě, jak se mohu dále vzdělávat,“ řekl dvacetiletý účastník úvodního setkání.

Někteří v pokračování zatím váhají. „Uvidím, jak to bude probíhat a podle toho se zapojím,“ řekl další klient.

Aby navázali důvěrný vztah, jsou dobrovolníci vrstevníci. „Dobrovolníci jsou studenty Caritas – Vyšší odborné školy sociální Olomouc a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Klientů dorazilo dohromady dvanáct, což je pěkné číslo,“ uvedl hlavní realizátor projektu Jan Bartoněk.

Každý z dobrovolníků má svou představu, co může klientovi nabídnout. „Chtěl bych pomoci s podáváním přihlášky na střední školu, nebo v oblasti zajištění práce,“ uvedl jeden z nich.

Odpolední program se nesl v duchu hry C'est la vie (To je život) společnosti Člověk v tísni. „Budeme hrát hru na život. Vyzkoušíte si to, co byste mohli zažít v reálném životě,“ představila přítomným hru pracovnice Člověka v tísni Pavla Bajerová. „Neříkáme dopředu, jaké nástrahy je čekají,“ dodala ke hře.

Ve hře účastníci plnili úkoly na několika stanovištích, kterými byly agentura práce, škola, herna, bydlení a městský úřad. Jejích cílem bylo sehnat si práci, vzdělání či si zajistit bydlení. Na konci hry došlo k k závěrečné reflexi, aby se zjistilo, jak se kterému hráči dařilo.

Během zahajovacího víkendového setkání tak postupně vznikaly dvojice lidí, kteří si k sobě sedí. Nepůjde tedy o klasickou sociální službu. „Klientovi bude pomáhat vždy jeden dobrovolník, který se s ním bude scházet ve volném čase. Není to tedy klasická sociální služba, kdy klient dochází do nízkoprahového centra,“ řekl realizátor projektu.

Program setkávání dvojic, která se budou uskutečňovat do konce června, záleží na domluvě. „Budou probíhat v rámci dohodnutého času, který spolu budou chtít trávit. Třeba jednou týdně dvě hodiny, kdy se můžou věnovat například doučování, nebo na čem se domluví. Chceme, aby motivace klientů byla vnitřní,“ uvedl.

Projekt je podporovaný nadací Open Society Fund Praha. „Letos jsme využili grantovou výzvu s názvem Jdi do toho. Náš projekt je zacílen na dospívající klienty nízkoprahových zařízení. Chceme, aby se naučili, jak to chodí na úřadech práce nebo třeba jaké jsou pro ně možnosti jejich dalšího vzdělávání,“ dodal.