Deník přináší přehled největších krajských investic do školství, zdravotnictví a sociální oblasti v roce 2024.

Desítky milionů korun letos půjdou do středních škol napříč Olomouckým krajem. Například v Olomouci by měla být zahájena výstavba objektu pro odbornou přípravu žáků technických oborů, Tovačově centra pro žáky řezbářských oborů a Mohelnici nových dílen pro technické a zemědělské obory.

Na středních školách zřizovaných krajem se ještě počítá s mnoha rekonstrukcemi, modernizacemi a energeticky úspornými opatřeními.

Značné částky hejtmanství v roce 2024 investuje do zdravotnictví a sociální oblasti. Nové výjezdové stanice pro záchrannou zdravotnickou službu vybuduje ve Šternberku a Jeseníku a pustí se rovněž do modernizace lůžkových oddělení v odborných léčebných ústavech v Pasece a Moravském Berouně či novostavby pavilonu Domova v Července na Litovelsku.

Otevření operačních sálů Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a Oční kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Fakultka v Olomouci opět modernější. ORL a oční získaly špičkové operační sály

Krajští zastupitelé schválili nový rozpočet v polovině prosince. Výdaje mají dosáhnout zhruba 8,46 miliardy korun, příjmy se budou pohybovat okolo 7,85 miliardy a rozdíl kraj pokryje z dalších příjmových položek. „Investice na letošní rok jsou vyšší o 44 procent, a to bez nového zadlužení. Staré dluhy naopak snižujeme. Kromě investic půjdou další peníze na dotace, kde celkový objem finančních prostředků stoupne meziročně o sto miliónů korun,“ upřesnil hejtman Josef Suchánek.

Investice Olomouckého kraje na rok 2024 financované z vlastních prostředků

 • rekonstrukce tělocvičny Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště v Uničově (43 milionů korun)
 • modernizace lůžkového oddělení v pavilonu 2 v Odborném léčebném ústavu v Moravském Berouně (170 milionů)
 • rekonstrukce elektroinstalace na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední škole pedagogické v Přerově (30 milionů korun)
 • rekonstrukce elektroinstalace Domova Na zámečku v Rokytnici na Přerovsku (45 milionů korun)
 • výstavba nové výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje ve Šternberku (40 milionů korun)
 • výstavba nové výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Jeseníku (70 milionů korun)
 • rekonstrukce interního pavilonu Nemocnice Přerov (33 milionů)

Investice Olomouckého kraje na rok 2024 spolufinancované z dotací

 • rekonstrukce domova mládeže Střední školy polytechnické v Olomouci (180 milionů korun)
 • centrum odborné přípravy technických oborů Střední školy technické a obchodní v Olomouci (65 milionů korun)
 • rekonstrukce budovy centra sociálních služeb Klíč na Selském náměstí v Olomouci (130 milionů korun)
 • nový pavilon v Domově v Července na Litovelsku (215 milionů korun)
 • modernizace lůžkového fondu pavilonu A v Odborném léčebném ústavu Paseka (240 milionů)
 • výstavba nových dílen pro Střední školu technickou a zemědělskou v Mohelnici (65 milionů)
 • zateplení budovy a energeticky úsporná opatření ve Střední průmyslové škole Hranice (akce pokračuje z roku 2023, přibližně 109 milionů korun)
 • centrum odborné přípravy pro obory řezbářství ve Střední řezbářské škole v Tovačově (60 milionů korun)
 • elektronická požární instalace v budovách několika organizací sociální péče (40 milionů korun)
 • revitalizace vodních prvků v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem (70 milionů korun)
 • rekonstrukce objektu Robotárna Šumperk (100 milionů)
 • silnice II/436 Přerov – Doloplazy – křižovatka S II/437 (180 milionů)