Hlavní líčení s Radkem a Tomášem Březinou probíhalo v budově Krajského soudu v Olomouci za mimořádných bezpečnostních opatření. Obžalované z vazby přivezla ozbrojená eskorta v doprovodu dalších dvou vozidel a čtyř těžkooděnců. Ti na průběh hlavního líčení v soudní síni dohlíželi po celou dobu se samopaly v rukou. Do soudní síně nejdříve mohli vejít obžalovaní, pak jejich obhájci a nakonec veřejnost.

Obhájci bratrů Březinových od začátku jednání požadovali, aby byl soud přerušen a celá záležitost vrácena státnímu zástupci k došetření. Zdůvodňovali to tím, že jsou oba od minulého týdne nově trestně stíhání v totožné věci a že by bylo vedeno duplicitní trestní stíhání. Advokát třetího obžalovaného, Tomáše Pantlíka, který měl bratrům Březinovým pomáhat s ukrýváním nezdaněného alkoholu, měl však jiný názor a k žádosti se nepřipojil.Soud s bratry Březinovými a Tomášem Pantlíkem v Olomouci - lihová aféra

„Klient má naopak zájem na co nejrychlejším projednání celé věci," poznamenal Pantlíkův obhájce Tomáš Grepl.

Státní zástupce Michal Galát se snažil soud přesvědčit o tom, že není důvod hlavní líčení rušit.

„Vyřeší se to samostatným projednáním a souhrnným trestem. Obhájci se komplexním projednáváním jen snaží dostat obžalované z vazby," tvrdil Galát. Advokáti naopak upozorňovali na to, že policie a státní zástupci dělají vše, aby bratry Březinovy udrželi ve vazbě co nejdéle.

Předseda senátu Eduard Ondrášek pak hlavní líčení odročil na neurčito a věc vrátil státnímu zástupci k došetření. Zdůvodnil to tím, že po policejním zásahu z minulého týdne jsou oba obžalovaní podezřelí z totožné trestné činnosti, kterou však měli provádět v organizované zločinecké skupině.

„Senát se domnívá, že není možné stíhat někoho pro tentýž skutek dvakrát. Nemáme jinou možnost, jak v projednávání dál pokračovat. Zavání to tím, že obžaloba byla podána hlavně proto, aby nedošlo k propuštění obžalovaných z dlouhodobé vazby," míní Ondrášek.

Státní zástupce Michal Galát se proti jeho slovům ostře ohradil s tím, že obžaloba z minulého týdne byla podána důvodně, nikoliv účelově.Soud s bratry Březinovými a Tomášem Pantlíkem v Olomouci - lihová aféra

„Vyprošuji si, aby na adresu státního zastupitelství zaznívaly takové výtky," pronesl směrem k předsedovi senátu a podal proti rozhodnutí stížnost k Vrchnímu soudu.

Ve vazbě zůstanou

Stejný senát pak rozhodoval o tom, zda Radek a Tomáš Březinovi dál zůstanou ve vazbě. Obžalovaný Radek Březina se snažil přesvědčil soud o tom, že je ve složité životní situaci.

„Manželka je ve vazbě, děti zůstaly na zahraničních školách zcela bez prostředků. Utíkat je pro mě za takové situace nerealistické. Chci zůstat tady a stmelit rodinu," popisoval důvody, proč by ho měl soud pustit na svobodu, Radek Březina. O propuštění z vazby žádal také Tomáš Březina, soudu předložil písemný slib.

„Nehodlám utíkat ani se skrývat, zaručí se za mě manželka a známí. Při úterním výslechu jsem se navíc rozhodl, že budu spolupracovat. Žádám nyní o statut spolupracujícího obviněného," uvedl Tomáš Březina.

Soud pak oba obžalované ve vazbě ponechal. Zdůvodnil to právě tím, že se jako členové organizované zločinecké skupiny měli dopustit mnohem závažnější a rozsáhlejší trestné činnosti a mohli by uprchnout a vyhnout se trestnímu stíhání.

Radek Březina si ponechal lhůtu na podání stížnosti proti vazbě, jeho bratr Tomáš si podal proti vazbě stížnost.

Hlavní líčení pak bylo odročeno na neurčito. Na jak dlouho bratři Březinovi zůstanou ve vazbě, však zatím není jisté. Pokud vrchní soud zamítne stížnost státního zástupce Michala Galáta proti vrácení případu do přípravného řízení, mohou se bratři Březinovi dostat na svobodu během pár dnů, protože vyprší maximální možná vazební lhůta.