„Důvodem oprav byl původně nevyhovující stav rozvodů a vzduchotechniky, ale nakonec jsme se rozhodli pro komplexnější rekonstrukci, jejíž součástí bylo pořízení nového vybavení a přístrojů, ale také rozšíření kapacity oddělení a navýšení počtu lůžek,“ přiblížil mluvčí přerovské nemocnice Adam Knesl.

Ilustrační foto
Přerovská nemocnice se stará o devět pacientů s covidem

Rekonstrukce přišla na 18 milionů korun.

„Stavební práce zahrnovaly revizi a doplnění rozvodů elektřiny, revizi vzduchotechniky a rozvodů plynu, zesílení stropní konstrukce, výměnu dveří, instalaci bezklíčového ovládání dveří a novou výmalbu,“ upřesnil.

Investovalo se i do přístrojového vybavení - na oddělení došlo k doplnění ventilátorů, multifunkčních monitorů vitálních funkcí i monitorů hemodynamiky. Zdravotníci získali anesteziologické či resuscitační stolky, infuzní techniku, nový EKG přístroj a nábytek do místností pro personál.

Žádost o příspěvek 5 tisíc korun na dítě mohou lidé podávat také na adrese přerovského magistrátu v Bratrské ulici. Největší nápor žadatelů byl v pondělí.
Lidé mohou žádat o příspěvek 5 tisíc korun na dítě, v Přerově byl nával

„Zásadní novinkou je fakt, že máme nově k dispozici celkem šest lůžek, z toho jsou tři v samostatných boxech, jejichž potřebu nám ukázala zejména pandemie covidu-19. Nově tak můžeme pečovat o větší počet pacientů a zároveň jim i sobě nabídnout bezpečné a kvalitní podmínky,“ shrnul primář oddělení ARO přerovské nemocnice Petr Dušek.

Spektrum výkonů nabízených na oddělení ARO se rekonstrukcí nezměnilo, kvalita poskytované péče bude ale dosahovat vyšší úrovně. „Na práci v novém prostředí už se těším, nejvíce na provádění hemodynamického monitoringu, ať už s pomocí ultrazvuku, přístroje Cheetah, nebo PiCCO modulu,“ uzavřel primář.