„Podle předběžných údajů vzrostla v prvním čtvrtletí 2022 průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji na 33 720 korun. V porovnání s prvním čtvrtletím 2021 se nominálně zvýšila o 6,1 procenta,“ informoval Jiří Frelich z krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

„Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice o 11,2 procenta, zaznamenala průměrná hrubá mzda v kraji reálný pokles o 4,6,“ dodal.

Odrlice by se mohly rozšířit až o 59 rodinných domů (červen 2022)
U Olomouce se chystá stavba desítek rodinných domů, jako nové Odrlice

Růst mezd v Olomouckém kraji, 6,1 procenta, odpovídal druhému nejnižšímu růstu v mezikrajském srovnání. V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila ve sledovaném období o 7,2 procenta na 37 929 korun.

Čtvrtá nejnižší v republice

Kvůli nižšímu růstovému tempu byla podle statistiků průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji čtvrtá nejnižší mezi všemi 14 kraji v České republice. Nejnižší hladina průměrných mezd charakterizovala v prvním čtvrtletí zaměstnance v krajích Karlovarském (32 605 Kč), Pardubickém (33 300 Kč) a Zlínském (33 302 Kč).

Naopak nejvyšší průměrná hodnota náležela v úvodním čtvrtletí zaměstnancům v Praze (48 498 Kč), kteří jako jediní překonali republikový průměr. S výrazným odstupem je druhá a třetí nejvyšší mzdová úroveň v kraji Středočeském (37 582 Kč) a Jihomoravském (37 171 Kč).