Tím největším byl bezpochyby loni objev základů kostela sv. Marka a bratrské školy, které jsou spjaty s působením J. A. Komenského v Přerově.

Rodáka ze Stříteže nad Ludinou přivedli k zájmu o historii rodiče.

„Od dětství mě fascinovala minulost Předmostí. Mí rodiče totiž vlastnili vzácnou sbírku nálezů z této lokality, kterou získali od jednoho obchodníka," vzpomíná.Přerovský badatel Jan Mikulík říká, že jeho celoživotní láskou je historie Předmostí

Přestože ho archeologie vždycky lákala, kvůli své budoucí ženě šel nakonec studovat pedagogickou fakultu.

„Tu jsem ale stejně nedokončil. Až mnohem později jsem absolvoval muzeologii v Brně. Můj koníček se přetavil v práci někdy po čtyřicítce," směje se.

Má za sebou řadu výzkumů v Přerově – ať už na nádvoří zámku nebo v historických objektech na Horním náměstí. Byl také u toho, když se v jednom z nich podařilo odkrýt základy původního přerovského hradu. Jan Mikulík ale přiznává, že jeho srdeční záležitostí zůstává dodnes slavná minulost Předmostí.

„Právě ta nás svedla dohromady se Zdeňkem Schenkem, který se touto lokalitou zabýval ještě jako student na střední škole. Podle mě nemá zdaleka vyčerpaný potenciál, o čemž svědčí i fakt, že jsme zde v roce 2007 našli dvoumetrový mamutí kel," dodává.

A co je jeho největším snem?

„Nalézt ve sprašových reliktech v Předmostí kosterní pozůstatky z nejstaršího paleolitického osídlení. Snad se nám tato příležitost jednou naskytne," uzavírá.