Podíl nezaměstnaných v Olomouckém kraji dosáhl koncem loňského roku 9,8 %.

Náš region patří dlouhodobě k těm, jejichž hospodářský vývoj a kvalita života zaostává za průměrem České republiky.

Můžeme čekat na zázrak, nebo se můžeme situaci pokusit změnit.

Když jsme v roce 2005 zakládali Moravskou vysokou školu Olomouc (MVŠO), chtěli jsme přispět právě k té pozitivní změně, chtěli jsme posílit akademické zázemí Olomouce v oborech, které zde historicky nebyly.Vizualizace vyhlídky centra Spritualia v areálu BEA centra

Škola má za sebou první etapu vývoje, kdy byly položeny její základy po stránce materiální a organizační.

Dnes se zaměřuje na získávání odborných znalostí ze zahraničí. Máme uznávané partnery například ve Švýcarsku, v Belgii, ve Francii. Ale toto všechno nestačí.

Je nutné s mladými lidmi sdílet hodnoty a hledat s nimi cestu, na kterou nastoupí, až převezmou odpovědnost za náš region. 

Naším cílem bylo vychovávat mladé ekonomy a manažery s rozvinutým etickým přístupem k tržní ekonomice, kteří se stanou aktivní součástí hospodářství regionu.

Studovny a místa pro meditaci

Místem, které má v rámci kampusu MVŠO odkazovat na hodnoty, které nás přesahují, je právě objekt Spirituália (na vizualizaci vpravo).

Výsledkem našeho úspěšného snažení v byznysu nemá být bezbřehý konzum, ale služba veřejnosti.

To jsou zásady, na nichž stavěli naši předchůdci již před sto lety, to jsou zásady, které učíme naše studenty.

Proto ani v případě Spirituálie nejde o žádný „výdělečný" projekt, ale o místo veřejného setkávání, diskutování a hledání etických odpovědí na naše současné problémy.

Tomuto poslání musí tento objekt odpovídat svou funkcionalitou, symbolikou a impresí.

Proto zde budou studovny, přednáškové sály či místa pro meditaci a odpočinek.

Staré se vždy brání změně

Po dlouhém hledání v týmu architektů jsme se rozhodli pro roztančenou podobu Spiritualie s lehkou konstrukcí, která by měla navazovat na zpřístupněný břeh Moravy.

Jedná se o architekturu takzvaného organického tvaru, která ve spojení s řekou a sadovými úpravami vytvoří místo nejen pro odpočinek, ale i zamyšlení.

Chceme, aby ve Spirituálii nacházeli inspiraci a zázemí nejen studenti MVŠO, ale i UP, kteří mají koleje za řekou.

Olomoucká veřejnost v kampusu MVŠO získá další významnou lokalitu, která je primárně zaměřena na podporu rozvoje mladé generace v našem regionu.

V minulém týdnu se v reakci na záměr postavit Spirituálii objevilo několik negativních reakcí. Je to lidsky přirozené.

To staré se vždy brání změně.

Když se v Praze stavěl tančící dům, tak byl rovněž kritizován, a dnes si jej jezdí fotit zahraniční turisté jako pražskou zajímavost.

Co vy si o Spirituálie myslíte? Přispějte svým názorem do diskuse pod článkem

Bohatá historie, ne současnost

Návrh objektu Spirituálie je mimo památkovou i ochrannou zónu, nezasahuje do panoramatu města, splňuje kritéria na využitelnost pozemku.

Projekt vzniká u třídy Kosmonautů mezi panelovými věžáky a teplárnou.

V civilizované společnosti, v níž platí pravidla, která má zájem pracovat na své budoucnosti, by jejímu vzniku nemělo nic bránit.

Olomouc má bohatou historii, bohužel ne významnou současnost.

Otázka, která stojí před každým z nás je, co uděláme pro naši budoucí prosperitu. K rozhodnutím, která mají změnit myšlení a aktivity v našem regionu, je třeba odvahu.

RNDr. Josef Tesařík, ředitel MVŠO

SOUVISEJÍCÍ: V Olomouci vyroste tento studijní komplex BEA. S "duchovní věží"