Přečtěte si úspěšné práce studentů.

Jsem „ajťák" a chci to využít

Autorky: Michaela Pavlů, Adéla Holubová
VOŠ a SPŠ Šumperk, třída IT4B

My výpočetní technici neboli „ajťáci", jak nás lidé nazývají, se věnujeme oboru, jehož služby společnost hojně využívá. Ruku na srdce, kdo z vás v této digitální době někdy nepotřeboval odbornou pomoc při potížích se svým PC, notebookem, tabletem nebo chytrým telefonem? A proto jsme tu my – „ajťáci".

Každý třetí člověk v naší společnosti se zabývá oborem ICT. Proč tomu tak je? Proč chce tolik mladých lidí být „ajťákem"?

Je to především tím, že se svět kolem nás postupně digitalizuje ve větší míře, než tomu bylo doposud.

Občané bez ohledu na místo svého bydliště využívají konektivity internetu, vyhledávají potřebné informace, komunikují s přáteli či obchodními partnery nejen zde, ale i ze zahraničí. Začínají dokonce řídit své obchody prostřednictvím sociálních sítí.

Političtí kandidáti investují nemalé prostředky do volebních kampaní na sociálních sítích, aby oslovili a získali své nové voliče. Spravovat svůj bitcoinový účet. Všem stačí pouze tzv. chytrý telefon.

Nabídka práce je větší než poptávka

Firmy proto neustále hledají odborníky, kteří problematice informačních technologií rozumí a kteří jsou schopni obor posouvat dále a efektivně řešit příležitosti, které tyto technologie nabízí.

Nabídka pracovních pozic je tedy mnohem vyšší než poptávka po nich, což je pozitivní zejména pro nováčky v ICT – zájemce o tento obor studia či jeho absolventy – nejen z důvodu vysokého finančního ocenění a příznivých podmínek pro rychlý kariérní růst.

Často si také absolventy vybírají firmy už během jejich studia, sledují talenty, vytváří pro ně své vzdělávací akademie a nabízí skvělé uplatnění. Moc dobře ví, že se jim to vyplatí, protože ten nejdokonalejší počítač je stále lidský mozek.

Položme si ale otázku, zda se uplatní všichni lidé po ukončení středoškolského či vysokoškolského studia tohoto technického oboru, když jejich počet každoročně vzrůstá o několik tisíc?

A zamysleme se také nad tím, zda budou firmy schopny i nadále vytvářet tak velký počet pracovních pozic pro „ajťáky", nebo zda se trh výpočtáři přesytí a budeme, jak se lidově říká „bojovat o přežití", stejně jako nyní absolventi humanitních oborů?

A když už „ajťáci" získají zaměstnání v oboru, uspěje většina z nich nebo jen pár vyvolených?

Domníváme se, že pokud stát i jeho samospráva vytvoří takové podmínky pro rozvoj podnikání, které budou v regionu střední Evropy nejlepší, firmy vytvoří dostatek míst a nejenom výpočtáři budou schopni si získat a udržet své povolání.

Pak bude výhra bydlet kdekoli v Olomouckém kraji, řídit a rozvíjet svůj „byznys" třeba z Javorníku nebo Podlesí. Pak bude výhra být „ajťákem", který chce svých znalostí využít v kterékoliv oblasti informatiky, ať už se jedná o vývoj aplikací, grafické simulace nebo správu sítí, protože jde o jednu z prací, která v současné době ovládá, ať už přímo nebo nepřímo, celý svět.

Problematika ICT vzdělání není pouze a jenom o hardwarové a softwarové teorii (na středoškolské či vysokoškolské úrovni), tedy o teorii ryze odborné.

ICT odborník je v prvé řadě člověkem, který umožňuje ostatním, v drtivé většině laikům, využívat tyto technologie jak k práci, tak k odpočinku. Informatik je v prvé řadě člověkem, člověkem zasahujícím do života takřka všem ostatním lidem – řidičům, lékařům, učitelům, úředníkům, vlakvedoucím, pilotům, maminkám na mateřské dovolené… a měl by tedy ve svém odborném vzdělání být i řádně vzdělán v umění komunikace s lidmi.

Informatika na fakultě? Počítače od 3. ročníku

Každý byť sebelepší software může být používán špatně a nesloužit lidem jenom proto, že jeho tvůrce uživatelům něco neuměl vysvětlit. To nenaučí škola, ale hlavně rodina od útlého dětství. Škola to pouze zdokonalí podle pravidel jazyka a společnosti, ukáže cestu motivovaným a vytříbí jeho nadání.

(O tom, že démoni ve vzdělávání jsou všude, svědčí i postoj Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, kde se informatika studuje na vysokoškolské úrovni: začínat studia v prvním ročníku skvělou informací pro studenty, že škola není vybavena počítači pro všechny studenty a k počítačům se dostanou nejdříve ve 3. ročníku, jen co projdou nezbytným minimem skvělé teorie, který zvládnou pouze matematicky orientovaní géniové. No, není to skvělá reklama pro nadšené a motivované ICT středoškoláky…).

Odborné vzdělání být musí, ale prosím, moderní a přitažlivé. Pokud takové bude, ať je klidně zdravě náročné. Prošli jsme si Microsoft Academy, Cisco Academy – to nebyla procházka „růžovým sadem", ale pořádná odborná „makačka" a navíc v odborné angličtině. Víme, o čem píšeme. Možná je to jedna z příčin, proč zde nemáme české či moravské Silicon Valley.

„Ajťák" nemusí být nutně odborníkem oblastí, v nichž tvoří aplikace pro jednotlivé obory. Není přeci sám, pracuje v týmu. To je obrovská přednost oboru, říkáme jí sdílení. Pokud by měl být navíc odborníkem a rozumět skvěle jiným oborům – pak konstruujeme renesanční bytost se všestrannými zájmy, lidského génia světa snad více ze světa představ než reality.

A to jsme ještě nebyli v realitě virtuální… A když do toho vidíme své spoluobčany, kteří by pro nás z titulu a tradice svých funkcí měli být vzory či alespoň fungovat jako přirozené autority lidskosti a elementární slušnosti… pak zůstáváme nohama na zemi.

„Ajťák" jako slušný člověk, který když už chce něco dokázat, neváhá a obětuje svůj čas a naučí se rozumět i jiným oborům, ve kterých se chce se svou profesí ICT uplatnit.

„Ajťák". Ten v pozadí

Byly jsme ohromeny, jak moc spolu souvisí ICT a nanotechnologie, se kterými pracují a které také vytváří s šumperské společnosti SHM, s. r. o. Propojení špičkové vědy, technologie vyvinuté švýcarskými a českými techniky.

Výroba od neuvěřitelných nanosoučástek, po kompletaci strojů a umělou inteligencí. Vše řízeno ICT technologiemi, za kterými je vidět nejenom obrovské nadání, dřina, pot a krev, ale i radost a hrdost na lidskou odvahu. V takové firmě chceme pracovat a maximálně využít svoji „ajťáckou" odbornost a reprezentovat dovednost a šikovnost našich lidí ve světě.

Rozvoj svého milovaného oboru spatřujeme všude kolem sebe. Není mezi našimi spolužáky jediný, který by neměl chytrý telefon, notebook, PC či tablet.

Není současně vyráběných osobních vozidel bez řídicích jednotek. Není nemocnic bez computerových tomografií, není firem bez firemních sítí, není úřadů bez datových schránek, není politika bez webové prezentace, není nabídky či poptávky bez komunikace.

Ale za vším je člověk, někdy lékař, jindy učitel či úředník. A za nimi „ajťák". Ten v pozadí. Ten, který pro ně i pro nás uchovává otisky našich dnů minulosti, usnadňuje přítomnost a vytváří představy o budoucnosti.

Věříme, že naše společnost a hlavně trh nezanevře na lidi schované od rána do večera za monitory, kteří se snaží všemožně posunout techniku a společnost kupředu. Jsou přeci užiteční, nebo snad ne?